Online žurnalistika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Online žurnalistika je pojem označujúci publikovanie žurnalistických textov, obrázkov a iných médií na internetovej sieti. Tento spôsob publikovania prevzal všetky publistické žánre a časť terminológie z klasickej žurnalistiky.

Online žurnalistika sa delí na dve základné sféry:

  • profesionálne spravodajstvo – spravodajské portály
  • občianska žurnalistika – weblogy

Prostriedky Online-žurnalistiky[upraviť | upraviť zdroj]

  • online vydania denníkov a časopisov,
  • weblogy s vlastnými fórami
  • krátke správy na Twitteri
  • linkovacie služby

Nástroje propagácie online žurnalistiky[upraviť | upraviť zdroj]

Základné pojmy[upraviť | upraviť zdroj]

Web[upraviť | upraviť zdroj]

Web je celosvetová internetová sieť – www (world wide web) spájajúca rozličné lokálne siete do jedného celku na základe jednotného internetového protokolu. Obsahuje textové, obrazové, filmové a zvukové databázy.

Online[upraviť | upraviť zdroj]

Výraz online označuje stav zapojenia technického zariadenia a média, v tomto prípade zapojenia do internetovej siete.[1]

Blog[upraviť | upraviť zdroj]

Blog[2] (weblog) je spôsob publikovania príspevku na internete, ktorého autorom je obvykle jedna osoba. Tvorba blogového článku sa uskutočňuje prostredníctvom textového editora v kóde html, xhtml, atď. Blog môže byť aj kolaboratívny s viacerými autormi. Možnosť písať si vlastný blog poskytuje množstvo poskytovateľov po celej sieti. Na Slovensku vznikol prvý blogovací systém na www.Blog.sk a v Česku Blog.cz.

Blog je poňatý ako verejný osobný denník autora, je tvorený ako subjektívna výpoveď, kritika, svojský pohľad na deje a veci okolo tvorcu. Témou, štýlom a formou sú to voľné textové príspevky dopĺňané audio a video zložkami. Blogový článok je hypertextový súbor (hypertext), ktorý poskytuje podstatne širšiu informačnú kapacitu ako klasický žurnalistický text. Blog možno prepojiť linkovaním jeho častí s ďalšími internetovými adresami, ktoré sú vnorené do primárneho textu a tým vytvoriť celý komplex zdrojov vedomostí súvisiacich s danou témou článku.

Podstatnou podmienkou slobodnej tvorby blogera je sloboda slova vyplývajúca z ústavy štátu, kde má jeho doména či portál domicil. V takomto prostredí si blogeri píšu podľa vlastnej vôle a talentu, majú možnosť sa sociálne uplatňovať a združovať, informovať ostatných, komunikovať s nimi a pod. Blogy sú v prevažnej miere bezplatné služby na internete. Možno si vytvoriť blog aj na vlastnej doméne, ktorá už nebýva bezplatná.

Online novinový článok[upraviť | upraviť zdroj]

Je to príspevok do aktuálneho vydania majúci formát klasických novinových žánrov. Obvykle neobsahuje linky na iné súbory, keďže text sa tlačí aj v papierovom vydaní. Najnovšie sa online žurnalistické príspevky, ktoré majú povolenú svoju diskusiu, uverejňujú i so súvisiacimi externými odkazmi či referenciami o danej téme na konci. Majú tiež tendenciu sa skracovať, čo súvisí s marketingovými podmienkami internetu. Online žurnalistika poskytuje rýchle informácie čitateľovi, ktorý šetrí časom a očakáva kratší informačne nasýtený text. Tento žáner je však vo vývoji a objavujú sa aj dlhšie texty.

Internetové fórum[upraviť | upraviť zdroj]

Fórum je miesto na internete, kde jeho užívatelia – novinári, blogeri a čitatelia – diskutujú o rôznych témach. Fórum špecializované na debaty bez publikovania východiskových textov býva štrukturované podľa tém.

Spravodajský portál[upraviť | upraviť zdroj]

Je to systém s internetovou adresou, ktorý poskytuje veľkému počtu užívateľov profesionálne spravodajské online-služby pod určitou vydavateľskou značkou. Veľké portály vlastnia celý komplex služieb: spravodajstvo, e-shop, inzercia, súťaže, vzdelávanie, personálne a realitné agentúry.

Twitter[upraviť | upraviť zdroj]

Krátka správa v rozsahu jednej vety a 140 znakov na službe Twitter. Tematicky aj obsahovo neobmedzená. Používajú ju firmy, veľké portály, blogeri a iní užívatelia webu. Možno ju porovnať s notickou v papierovom vydaní.

Linkovacie služby[upraviť | upraviť zdroj]

Sú to portály, ktoré zoskupujú na základe stanovených pravidiel odkazy na adresy na internete. Ide spravidla o najzaujímavejšie či najlepšie články, ktoré vyberajú registrovaní členovia.

Nástroje online-žurnalistiky[upraviť | upraviť zdroj]

Bloger potrebuje ku svojej aktivite znalosť jazyka, písania na klávesnici, znalosť používania počítača a softvérov na dobrej úrovni, schopnosť editovať svoje fotografie vo foto-editoroch a grafických editoroch, vedieť prenášať údaje z diktafónu, fotoaparátu a kamery za pomoci rôznych nosičov údajov do svojho počítača a vkladať ich do svojich textov. Ďalším nástrojom blogera je jeho vzdelanie, vedomosti technické a literárne a základy žurnalistiky. Toto je blogerské minimum. Rozvinutá úroveň blogovania zahŕňa aj schopnosť napísať príspevok v kóde html a vytvoriť si vlastnú stránku – weblog na samostatnej doméne.

Profesionálny novinár potrebuje vedieť všetko to isté čo bloger a mať aj diplom z fakulty žurnalistiky. Obsah jeho článkov podlieha zámeru vydavateľa.

Ciele online-žurnalistiky[upraviť | upraviť zdroj]

Tvorca väčšieho portálu aj bloger uskutočňujú svoje vlastné publikačné zámery tak, aby informovali, komentovali, kritizovali, tvorili audiovizuálne a textové diela za účelom poskytovania zábavy, poučenia a podpory šírenia užitočných informácií. Všetko to činia tak, aby zároveň dodržiavali autorský zákon a rešpektovali autorské práva. Zároveň ich činnosť podlieha i ďalším obvyklým platným zákonom v občianskom zákonníku.

Výhody online-žurnalistiky[upraviť | upraviť zdroj]

Pre veľké vydavateľstvá znamená online portál rýchle a pružné prinášanie správ bez nákladného tlačenia papierových novín, ktoré sa obvykle pomalšie dostávajú k čitateľovi než internetové spravodajstvo. Pre blogera bezodplatné aj platené realizovanie svojich schopností, príležitosť publikovať svoje názory, zoznamovať sa a združovať do profesných a hobbystických zoskupení. Blogovanie môže poskytnúť aj finančný profit, ak si na vlastnej doméne bloger umiestňuje reklamu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Filit-definícia
  2. Webové definície

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]