Osový kríž (kryštalografia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Osový kríž v kryštalografii je sústava troch, alebo štyroch kryštalografických súradnicových osí rôznobežného, alebo kolmého smeru, so spoločným priesečníkom uprostred osí a zároveň v strede kryštálu.

Osový kríž kryštalografických sústav[upraviť | upraviť kód]

  • Trojklonná sústava: osový kríž tvoria tri osi zvierajúce spolu kosé uhly. Predozadná a pravoľavá os je sklonená. Kryštálové plochy vytínajú na osiach nerovnaké dlhé úseky a, b, c.
  • Jednoklonná sústava: osový kríž jednoklonnej sústavy má predozadnú os uklonenú. Ostatné osi (zvislá a pravoľavá) sú vzájomne kolmé. Všetky osi sú nerovnako dlhé.
  • Kosoštvorcová sústava: všetky tri osi - predozadná (a), pravoľavá (b) a zvislá (c) sú navzájom kolmé (zvierajú pravé uhly) a sú tiež nerovnako dlhé.
  • Štvorcová sústava: osový kríž štvorcovej sústavy je tvorený tromi vzájomne kolmými osami. Vodorovné osi sú rovnako dlhé - a1, a2. Os c býva väčšinou dlhšia.
  • Sústava šesťuholníková: osový kríž šesťuholníkovej sústavy tvoria tri vodorovné osi, ktoré sú rovnako dlhé (a1, a2, a3). Štvrtá, zvislá os c je k nim kolmá.
  • Sústava trojuholníková: osový kríž tvoria tri vodorovné osi, ktoré sú rovnako dlhé (a1, a2, a3). Štvrtá, zvislá os c je na nich kolmá.
  • Sústava kocková: osový kríž kockovej sústavy je tvorený tromi osami, ktoré sú na seba kolmé a všetky sú rovnako dlhé. Označujeme ich a1, a2, a3.