Trigonálna sústava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Trigonálna sústava
Obrázok Rhombohedral.png
Obrázok Rhombohedral.png
Metrika a=b=c, α=β=γ≠90°
Bravaisove mriežky R
Súmernosť stred súmernosti, trojnásobná os súmernosti, tri dvojnásobné osi, tri roviny súmernosti
Bodové grupy holoédrická 32/m, hemiédrické 3m, 32, 3 a tetartoédrická grupa 3
Kryštálové tvary pedión, pinakoid, ditrigonálna pyramída, trigonálna dipyramída, trigonálna pyramída, ditrigonálna prizma, trigonálna prizma, ditrigonálny skalenoéder, trigonálny traperzoéder, romboéder, hexagonálna dipyramída, hexagonálna pyramída, dihexagonálna prizma a hexagonálna prizma

Trigonálna (alebo romboédrická v staršom názvosloví aj klencová) sústava je jedna zo siedmich kryštálových sústav. Možné prvky súmernosti sú: trojnásobná os súmernosti (symbol 3), tri dvojnásobné osi (2), tri roviny súmernosti (m), stred súmernosti (1) ako aj ich kombinácie. Romboédrická základná bunka nemôže mať rovinu súmernosti kolmú na trojnásobnú os súmernosti, preto sú grupy 3/mm a 3/m uvádzané v hexagonálnej sústave ako 6m2 a 6. Bravaisova mriežka je zastúpená jedna: špeciálna romboédrická (R).

Typy mriežok[upraviť | upraviť zdroj]

Výber súradnicovej sústavy[upraviť | upraviť zdroj]

Pre morfologické štúdium sa využívajú hexagonálne súradnicové osi. Ak sú na trojnásobnú os súmernosti kolmé dvojnásobné osi, potom tieto definujú súradnicové osi X1, X2 a X3. Ak dvojnásobné osi chýbajú, je možnosť vybrať súradnicové osi X1 až X3 v ich predpokladanom smere, alebo v rovinách súmernosti. V prípade nízkej súmernosti nie je výber týchto osí ničím viazaný.

Kryštálové tvary[upraviť | upraviť zdroj]

V jednotlivých grupách sú možné nasledovné tvary:

  • 32/m - pinakoid, hexagonálna dipyramída, hexagonálna prizma, romboéder, ditrigonálna prizma, skalenoéder
  • 3m - pedión, hexagonálna prizma, hexagonálna pyramída, trigonálna prizma, trigonálna pyramída, ditrigonálna prizma, ditrigonálna pyramída
  • 32 - pinakoid, trigonálna prizma, ditrigonálna dipyramída, hexagonálna prizma, romboéder, ditrigonálna prizma, trigonálny traperzoéder
  • 3 - pinakoid, hexagonálna prizma, romboéder
  • 3 - pedión, trigonálna prizma, trigonálna pyramída