Tetragonálna sústava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tetragonálna sústava
Obrázok Tetragonal.png
Obrázok Tetragonal.png
Metrika a=b≠c, α=β=γ=90°
Bravaisove mriežky P, I
Súmernosť stred súmernosti, štvornásobná os súmernosti, štyri dvojnásobné osi, päť rovín súmernosti
Bodové grupy holoédrická mmm, hemiédrické 4/m, 4mm, 422, 42m, 4 a 4
Kryštálové tvary pedión, pinakoid, ditetragonálna dipyramída, ditertagonálna pyramída, tetragonálna dipyramída, tetragonálna pyramída, tetragonálny skalenoéder, tetragonálny traperzoid a tetragonálny disfenoid

Tetragonálna (v staršom názvosloví aj štvorcová) sústava je jedna zo siedmich kryštálových sústav. Možné prvky súmernosti sú: štvornásobná os súmernosti (symbol 4), štyri dvojnásobné osi (2), maximálne päť rovín súmernosti (m), stred súmernosti (1) ako aj ich kombinácie. Bravaisove mriežky sú zastúpené dve: primitívna (P) a priestorovo centrovaná (I).

Typy mriežok[upraviť | upraviť zdroj]

Výber súradnicovej sústavy[upraviť | upraviť zdroj]

Ako vertikála súradnicovej osi Z sa vyberá štvornásobná os (4), prípadne inverzná štvornásobná os (4). Ak sú na ňu kolmé dvojnásobné osi, dve z nich sú potom osami X a Y. Ak nie sú prítomné dvojnásobné osi súmernosti, je tu možnosť vybra tieto súradnicové osi X a Y, ležiace v rovinách súmernosti. V prípade, ak nie sú prítomné ani roviny, tak je výber osí X a Y neviazaný a štandardná orientácia je taká, aby mal dominantný kryštálový tvar Millerove symboly {hkl}, alebo {110}.

Kryštálové tvary[upraviť | upraviť zdroj]

V jednotlivých grupách sú možné nasledovné tvary:

  • mmm - pinakoid, tetragonálna prizma, tetragonálna dipyramída, ditetragonálna prizma, ditetragonálna dipyramída
  • 4/m - pinakoid, tetragonálna prizma, tetragonálna dipyramída
  • 4mm - pedión, tetragonálna prizma, tetragonálna pyramída, ditetragonálna prizma, ditetragonálna pyramída
  • 422 - pinakoid, tetragonálna prizma, tetragonálna dipyramída, ditetragonálna prizma, tetragonálny traperzoéder
  • 42m - pinakoid, tetragonálna prizma, tetragonálna dipyramída, ditetragonálna prizma, tetragonálny disfenoid, tetragonálny skalenoéder
  • 4 - pedión, tetragonálna prizma, tetragonálna pyramída
  • 4 - pinakoid, tetragonálna prizma, tetragonálny disfenoid