Peter Zmátlo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Peter Zmátlo
slovenský historik, univerzitný pedagóg a publicista
Dielo
Vedecké pôsobenieFilozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Alma materFilozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Osobné informácie
Narodenie19. január 1965
Levoča, ČSSR (dnes Slovensko)
Úmrtie3. marec 2022 (57 rokov)[1]
Slovensko

Mgr. Peter Zmátlo, PhD. (* 19. január 1965, Levoča – † 3. marec 2022[1]) bol slovenský historik, univerzitný pedagógpublicista. Pôsobil ako odborný asistent a zástupca vedúceho Katedry histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a bol dlhoročným členom Matice slovenskejSlovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Vo svojej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venoval dejinám 20. storočia so zameraním na obdobie prvej Československej republiky, všeobecným dejinám prvej polovice 20. storočia a regionálnym dejinám východného Slovenska so špecifickým zameraním na Spišskú Novú Ves.[2][3]

Život[upraviť | upraviť zdroj]

V rokoch 1983 – 1988 absolvoval štúdium v odbore slovenský jazyk a literatúra – dejepis na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (dnes Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove). Následne pôsobil ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry na Vojenskom gymnáziu Jana Žižku v Moravskej Třebovej (1988 – 1989), ako zodpovedný redaktor vo Východoslovenskom vydavateľstve n. p. Košice (1989 – 1990), ako odborný kultúrny pracovník v Dome Matice slovenskejSpišskej Novej Vsi (1991 – 1992), ako učiteľ dejepisu na Základnej škole, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves (1992 – 1997), ako riaditeľ Nadácie pre podporu lokálnej demokracie – Centra pre podporu lokálnej demokracie v Spišskej Novej Vsi (1996 – 1997). V roku 1997 nastúpil do zamestnania na Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja v Ružomberku patriacu pod Trnavskú univerzitu v Trnave (v rokoch 1997 – 2000 patriaca pod Žilinskú univerzitu v Žiline a od roku 2000 samostatná Katolícka univerzita v Ružomberku), kde pôsobil až do svojej smrti pôsobil ako odborný asistent, pričom v rokoch 1995 – 2002 absolvoval doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.[4]

Bol zodpovedným riešiteľom projektu VEGA č. 1/3755/06 Regionálna tlač – jej význam a miesto v historickom vývoji Slovenska (2006 – 2008), spoluriešiteľom viacerých projektov VEGA zameraných na výskum dejín východného Slovenska v 20. storočí (2005 – 2007), epidemiologických dejín Slovenska 19. storočia (od 2021) a osobností Martina Mičuru, Floriána TománekaKarla Antona Medveckého (2015 – 2021), ako aj projektu APVV zameranej na výskum religiozity v stredovekých a novovekých dejinách Slovenska (2008 – 2010).[2] Zároveň v menšej miere publicisticky prispieval do Konzervatívneho denníka Postoj a na spravodajský portál Aktuality.sk.[5][3]

Ocenenia[upraviť | upraviť zdroj]

5. novembra 2010, pri príležitosti 90. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, získal ocenenie od mesta Spišská Nová Ves za prínos v meste. 6. novembra 2015 získal pamätný list pri príležitosti 95. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej a 25. výročia vzniku Domu Matice slovenskej.[2]

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

 • ZMÁTLO, Peter. Katolíci a evanjelici na Slovensku (1929-1932) : ľudáci a národniari na ceste k spolupráci. 1. vyd. Ružomberok : Verbum, 2011. 367 s. ISBN 978-80-8084-721-0.
 • ZMÁTLO, Peter. Dejiny slovenskej ligy na Spiši. 1. vyd. Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2007. 153 s. ISBN 978-83-7490-118-5.
 • ZMÁTLO, Peter. Kultúrny a spoločenský život na Spiši v medzivojnovom období. 1. vyd. Bratislava : Chronos, 2005. 540 s. ISBN 80-89027-13-X.
 • ZMÁTLO, Peter. Sto rokov organizovaného tenisu v Spišskej Novej Vsi 1901-2001 : bulletin k 100. výročiu založenia prvého tenisového spolku v Spišskej Novej Vsi. Spišská Nová Ves : Mestský úrad, 2001. 59 s. ISBN 80-968597-2-2.
 • FURMAN, Ján; ŽIFČÁK, František; CHALUPECKÝ, Ivan; JAVORSKÝ, František; KORMOŠOVÁ, Ružena; ZMÁTLO, Peter. Kronika mesta Spišské Podhradie slovom i obrazom. Spišské Podhradie : Mestský úrad, 1999. 120 s. ISBN 80-968220-9-8.
 • ŽIFČÁK, František; ZMÁTLO, Peter. Z minulosti Vítkoviec. Vítkovce : Obecný úrad, 1998. 86 s. ISBN 80-967953-6-8.
 • ROTH, Peter. Z dejín obce Jánovce : Čenčice - Jánovce - Michalovce. 1. vyd. Jánovce : Obecný úrad, 1997. 63 s. ISBN 80-967774-8-3.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Slovenská historická spoločnosť pri SAV. S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme... [online]. [Bratislava]: Facebook, 2022-03-08, [cit. 2022-03-08]. Dostupné online.
 2. a b c Mgr. Peter Zmátlo, PhD. [online]. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, c2021, [cit. 2022-03-08]. Dostupné online.
 3. a b Peter Zmátlo. Denník Postoj (Bratislava: Postoj Media). Dostupné online [cit. 2022-03-08]. ISSN 1336-720X.
 4. Profesijný životopis [online]. [Prešov]: Prešovská univerzita v Prešove, 2017-07-06, [cit. 2022-03-08]. Dostupné online.
 5. Peter Zmátlo. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia). Dostupné online [cit. 2022-03-08].

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]