Plodové vajce

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Plodové vajce je ďalším vývojovým stupňom blastocysty u cicavcov a človeka. Jeho vývoj začína približne na prelome 1. a 2. týždňa po oplodnení.

Zárodočný terčík.

V 2. týždni vývoja sa v nahromadenom zhluku buniek embyoblastu vytvoria dve samostatné dutiny, každá z nich vystlaná jednou vrstvou buniek:

  • amniová dutinka/váčok - vzniká rozostúpením buniek a vyplnením priestoru tekutinou.
  • žĺtková dutinka/váčok - vzniká rýchlym obrastením priestoru bunkami endodermu.

Miesto, v ktorom na seba vrstvy buniek amniovej a žĺtkovej dutiny naliehajú, sa označuje ako zárodočný terčík. Je tvorený bunkami epiblastu z amniovej a hypoblastu zo žĺtkovej dutiny - pričom obe vrstvy sú pôvodom z embryoblastu. Polaritu určí objavenie sa tzv. prechordovej platničky ako lokálneho zhrubnutia hypoblastu (endodermu) na budúcom hlavovom konci.
Niektoré bunky zárodočného terčíka postupne obalia celý amniový a žĺtkový váčok riedkym mezenchýmom - tzv. extraembryonálny mezoderm (ktorý tak vzniká skôr, ako mezoderm vlastného embrya). Ten na krátky čas vyplňuje priestor medzi váčkami a trofoblastom, no zakrátko sa rozostúpi: časť obaľujúca amniový váčok a trofoblast vytvorí extraembryonálnu somatopleuru, časť obaľujúca žĺtkový vačok extraembryonálnu splanchnopleuru, vzniknutý priestor medzi nimi sa nazýva extraembryonálny coelom. Trofoblast s extraembryonálnou somatopleurou vytvorí chorion. Zvyšné spojenie trofoblastu s embryoblastom, teraz obklopené extraembryonálnym mezodermom, sa označuje ako zárodočný stvol a je základom pre budúci pupočník.

Intraembryonálny mezoderm zárodočného terčíka vzníká na začiatku 3. týždňa po oplodnení. Na povrchu epiblastu sa v spodnej časti terčíka v strednej čiare vytvára tzv. primitívny prúžok, ktorý rastie smerom „nahor“ a na jeho hlavovom konci sa objavuje vyvýšený tzv. primitívny uzol (Hensenov uzol). Stredom prúžku sa formuje primitívny žliabok, ktorý sa končí v Hensenovom uzle primitívnou jamkou. Z tohoto základu sa do oboch strán vsúva mezoderm (pôvodne z epiblastu) medzi obe bunkové vrstvy terčíka - ompletný trojvrstvový zárodočný terčík (alebo zárodočný štít) sa formuje v 16. dni vývoja.
Od primitívneho uzla dopredu smerujú množiace sa bunky mezodermu kraniálnym (hlavovým) smerom a vytvoria hlavový, chordomezodermový výbežok; jeho kraniálny koniec splynie s prechordovou platničkou. Od primitívneho prúžka do bokov vstupujú ďalšie mezodermové bunky, ktoré vyplnia priestor medzi ektodermom a mezodermom až k okrajom zárodočného terčíka a následne splynú s extraembryonálnym mezodermom. Výnimku tvoria dve políčka: jedno v oblasti prechordovej platničky, druhé na dolnom (kaudálnom) konci primitívneho prúžku - obe tvoria len 2 tesne spojené vrstvy endo- a ektodermu. Prechordová platnička sa v ďalšom vývoji označuje ako faryngová membrána, kaudálne políčko ako kloaková membrána.