Polje

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Polje - údolie Matienzo

Polje (množ. č. polja) je jedna z najrozsiahlejších foriem povrchového krasového reliéfu.

Je to pomerne rozsiahla kotlinovitá uzavretá depresia s plochým dnom a s rozlohou niekoľko km² až niekoľko desiatok km². Polje je typickou formou oblasti dinárskeho krasu. Najväčšie Livanské polje má rozlohu 379 km².

Ich dná sú budované nekrasovými horninami, zatiaľ čo strmé okrajové svahy depresie sú krasového pôvodu. Na ich úpätiach sa často vyskytujú vyvieračky a ponory. Dno polja býva periodicky zaplavované vodou, pričom vo vzniknutom občasnom jazere prebieha intenzívna akumulácia hlinitých sedimentov. Niektoré polja sú trvalo zaplavené vodou a vznikli v nich jazerá (napr. Ochridské jazero a Skadarské jazero).

Na tvorbe poljí sa niekedy podieľajú aj tektonické poklesy krýh. Často sa vyskytujú aj rútivé polja, ktoré vznikli poprelamovaním stropov rozsiahlych podzemných krasových priestorov. Polja takéhoto pôvodu majú často zachované skalné mosty (napr. Rakbachšské polje).