Porotný súd

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Miesto pre 12 člennú porotu (vzadu) na americkom súde v Nebraske

Porotný súd je súd znižujúci alebo vylučujúci vplyv sudcov z povolania a naopak zapájajúci do rozhodovania zbor laikov (nazývaných (súdni) porotcovia, (súdna) porota alebo najmä vo vzťahu k angloamerickej oblasti jury).

Dnes sa porotné súdy stále vyskytujú v mnohých krajinách: napr. v USA, Francúzsku, Rusku, Rakúsku (nie v Nemecku).

Slovensko[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku (t. j. v Uhorsku a neskôr v Česko-Slovensku) porotné súdy existovali od roku 1867 do roku 1948 (okrem obdobia prvej slovenskej republiky, presnejšie 1940 – 1946).[1]

Na Slovensku úlohu poroty čiastočne preberajú prísediaci.

USA[upraviť | upraviť zdroj]

V USA sa porota nazýva jury. Porota (jury) je v americkom práve určitý počet mužov a žien vybraných podľa zákona, ktorí zložili prísahu, na účely vyšetrovania určitých skutkových otázok a vyhlasovania pravdy na základe dôkazov, ktoré im boli predložené. Porotný súd ("jury trial") je súdne konanie o veci alebo prípade pred porotou na rozdiel od procesu pred sudcom.[2]

Porota sa skladá sa z 12 ľudí, ktorí spadajú pod jurisdikciu daného súdu a účasť v porote je pre nich za bežnej situácie nutná, nakoľko sa to považuje za občiansku povinnosť. Kandidátov na porotu si vyberá náhodným spôsobom súd, a to písomným predvolaním. Z kandidátov sa do členov poroty dostávajú občania, ktorých navrhnú obe strany konania (prokurátor i obhajca obžalovaného) pred súdom a sudca ich v tejto pozícii potvrdí. Pravidelne sa vyberajú aj 1 – 2 náhradníci. Daná porota si volí svojho predsedu, ktorý vystupuje v jej mene a číta záverečné jednomyseľné rozhodnutie o vine či nevine, za ktoré porotcovia hlasujú vždy tajne (aj niekoľkonásobne).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. porotné súdy. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok IV. N – Q. Bratislava : Veda, 1980. 600 s. S. 439.
  2. Heslá jury, jury trial in: Black's Law Dictionary, 1990

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jury na anglickej Wikipédii.