Portál:História/Historik

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1[upraviť zdroj]

Daniel Rapant

Prof. PhDr. Daniel Rapant, DrSc. (* 17. apríl 1897 – † 17. apríl 1988) bol prvý moderný slovenský historik, keďže vo svojej práci uplatnil pozitivistický prístup k skúmaniu dejín a využívanie komplexnej heuristiky. Jeho najväčší prínos spočíva v uplatnení týchto postupov v slovenskej historiografii, čím ju pozdvihol z vlastivednej polohy na vedeckú úroveň. Vedecky vyvrátil názor o neosídlení prevažnej časti územia Slovenska pred 13. storočím, presadzoval tézu o samostatnosti slovenských dejín pred rokom 1918.

Vedecky sa zaoberal predovšetkým národnostnou problematikou na území Slovenska a Uhorska v prvej polovici 18. storočia do roku 1861, ale publikoval aj práce k veľkomoravským a stredovekým dejinám. Jeho najvýznamnejšou prácou je 11-zväzkové Slovenské povstanie roku 1848 – 1849 (1937 – 1972)


2[upraviť zdroj]

Portál:História/Historik/2

3[upraviť zdroj]

Portál:História/Historik/3

4[upraviť zdroj]

Portál:História/Historik/4

5[upraviť zdroj]

Portál:História/Historik/5

6[upraviť zdroj]

Portál:História/Historik/6

7[upraviť zdroj]

Portál:História/Historik/7

8[upraviť zdroj]

Portál:História/Historik/8

9[upraviť zdroj]

Portál:História/Historik/9

10[upraviť zdroj]

Portál:História/Historik/10