Preskočiť na obsah

Port (hardvér)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Port alebo brána alebo (najmä pre porty iné ako paralelné) komunikačný port / komunikačná brána (angl. comm port / communication(s) port) alebo I/O port je externý konektor počítača, ktorý je presne definovaný po stránke mechanickej (mechanické rozmery, kľúčovanie, tvar a rozmiestnenie kontaktov...), elektrickej (napäťové úrovne, prúdové zaťaženie, izolačný a prechodový odpor, frekvenčné zaťaženie ...) a komunikačnej (komunikačný protokol ...). Port v tomto ponímaní je podmnožinou komunikačného rozhrania. Komunikačné rozhranie zahŕňa aj iné formy pripojenia ako mechanicko-elektrické napr. bezdrôtové, infračervené a pod.

Základné delenie portov do dvoch veľkých skupín podľa spôsobu prenosu dát:

  • sériovo komunikujúce porty (dáta sa prenášajú bit po bite za sebou po jednom páre vodičov) napr. sériový port, USB, FireWire port, Ethernet ...
  • paralelne komunikujúce porty (dáta sa prenášajú paralelne po viacerých vodičoch naraz, v jednom kroku sa prenesie viacbitové slovo) napr. paralelný port

Po pripojení sa k portu prebehne tzv. handshaking (doslova potrasenie rukou), kedy sa prenesú základné údaje ako je spôsob prenosu, prenosová rýchlosť a ďalšie potrebné parametre pre prenos dát.

  • Hot plug je port, ktorý môže odpájať a pripájať zariadenia za ich behu. Niektoré porty sa odpojením zariadenia za behu môžu zničiť (napr. veľmi citlivý je PS/2 port).
  • Plug and Play port (PnP port, P&P port), je portom, ktorý dokáže automaticky detegovať zariadenie pripojené do portu a tomu prispôsobiť parametre portu (napr. USB, FireWire... )
  • Auto detect port je portom, ktorý vie detegovať pripojenie zariadenie, ale nevie určiť presne o aké zariadenie ide (napr. reproduktorový výstup moderných zvukových kariet dokáže zistiť pripojenie reproduktorov, ale nevie zistiť ich typ (stereo, 5.1 ...)

Príklady portov používaných v počítači: