Prírodný park Somiedo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jazero v prírodnom parku Somiedo
Pohľad na časť prírodného parku

Prírodný park Somiedo sa nachádza v centrálnej oblasti Kantábrijských vrchov a má 29 122 hektárov. Geograficky to zodpovedá územiu Somiedo, ktoré sa kompletne v tomto parku rozprestiera. Za prírodný park bol vyhlásený v roku 1988. Taktiež spadá pod ochranu Lokality s európskym významom a Chráneného vtáčieho územia v Somiede. V roku 2000 bol organizáciou UNESCO vyhlásený za Biosférickú rezerváciu Somiedo.

Rastlinstvo[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci tejto veľkej prírodnej rezervácie môžeme rozlíšiť päť typov vegetácie:

Lesy[upraviť | upraviť zdroj]

Lesy zaberajú takmer štvrtinu z celej rozlohy parku. Vzhľadom na to, že v rezervácií sa nachádzajú takmer všetky územia s nadmorskou výškou, ktoré existujú v Astúrii, máme vzorky všetkých typov astúrskych lesov. Vo veľkom množstve sa tu vyskytujú bukové lesy, s veľmi významnými zónami v Saliencia a Valle, ďalej dubové, jaseňové, javorové a lipové lesy. V ostatných oblastiach sa hojne vyskytuje cezmína, tis, breza, dub cezmínový, dub portugalský (stredozemský druh existujúci len v oblasti Somiedo a rieky Cares v Astúrii) a gaštan.

Na začiatku dvadsiateho storočia sa na brehoch jazera Somiedo pôvodne vyskytovala borovica lesná.

Lúky a pasienky[upraviť | upraviť zdroj]

Park má tiež rozsiahlu zónu pasienkov, ktorých plocha zaberá pätinu z celkového územia rezervácie. Na horských lúkach sa vyskytuje narcis žltý (Narcissus pseudonarcissus) a narcis astúrsky (Narcissus asturiensis).

Porasty[upraviť | upraviť zdroj]

Je to tretí vegetačný stupeň parku, bežne sa tu vyskytujú útesovce a vresoviská. V ďalších častiach parku sa častejšie vyskytujú porasty ako vresovec (Erica australis), vres (Calluna vulgaris), vresovec stromovitý (Erica arborea) a čučoriedka (Vaccinium).

Vegetácia subalpínskeho stupňa[upraviť | upraviť zdroj]

V tejto oblasti zložitého vývoja zapríčineného nepriaznivým počasím rastú kroviny ako borievka obyčajná, medvedica lekárska, lykovec vavrínový, čučoriedka, vres a horec.

Vodné a vlhkomilné prostredie[upraviť | upraviť zdroj]

Ľadovcová fyziognómia bola príčinou vzniku jazier, lagún a rašelinísk. V tejto oblasti nájdeme aj zeler plazivý. V rašeliniskách nájdeme rosičku anglickú, bublinatku menšiu, nátržníkovec krovitý, zelenec a rôznofarebnú prasličku roľnú.

Živočíšstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Vďaka nízkej hustote obyvateľstva v danej oblasti a strmom teréne, ktorý zvieratám ponúka veľké množstvo útočísk, sa park vyznačuje bohatou faunou.

Cicavce[upraviť | upraviť zdroj]

Vyskytuje sa tu: medveď hnedý (podľa posledných štúdií žije v parku približne 40 – 50 % z celkového počtu tohto druhu v Kantábrijských vrchoch), jeleň, tetrov pyrenejský, vlk, diviak, vysoká zver, kamzík, srna lesná, špecifický druh zajaca (Lepus castroviejoy), vychuchol pyrenejský, vydra, líška hrdzavá, kuna lesná, ženetka škvrnitá, mačka divá, kuna skalná a jazvec obyčajný.

Vtáky[upraviť | upraviť zdroj]

Žije tu približne 120 druhov vtákov, medzi ktorými vynikajú najmä: tetrov pyrenejský, orol skalný, zdochlinár biely, jastrab veľký, sokol sťahovavý. Medzi tie najzvláštnejšie patria ďatle: ďateľ čierny a ďateľ prostredný.

Turistické trasy[upraviť | upraviť zdroj]

Toto sú niektoré trasy, ktoré možno v parku prejsť:

  • Trasa Cornon
  • Trasa Braña de Mumian
  • Trasa Braña de Saliencia
  • Trasa Castro
  • Trasa La Peral – Villar de Vildas
  • Trasa Valle de Pigueña
  • Trasa los Lagos
  • Trasa Valle del Lago
  • Trasa Puerto - Valle del Lago
  • Trasa Valle del Lago - Braña de Sousas

Stavby osobitého záujmu[upraviť | upraviť zdroj]

Jedným zo somiedských symbolov je teito (akýkoľvek prístrešok alebo dom, vyrobený z rastlinného materiálu), chatrč so strechou z rastlín na poskytnutie útočiska ľudom a dobytku, ktorých pôvod sa datuje už od čias stredoveku, keď sa súťažilo o pastviny, čo spôsobilo ich delenie na parcely vo výškach Somieda. V súčasnosti je ich zachovanie kritické, v niektorých dedinách a na lúkach už všetky takéto existujúce konštrukcie zanikli, a dnes môžu návštevníci a zvedavci pozorovať už len zrúcaniny.

Ďalšie aspekty záujmu[upraviť | upraviť zdroj]

Obyvatelia parku sú rozdelení do dvoch kultúrne a sociálne odlišných skupín. Pretože tieto dve jedinečné skupiny sa nepodobajú na zvyšok etnických skupín v regióne, označujú sa ako vaqueiros de alzada a xaldos. Keďže prvú skupinu tvorí uzavretá komunita ľudí nomádskeho pôvodu, oplýva osobitnou mýtickou a ľudovou kultúrou, ktorá im dodáva veľký význam z hľadiska tradície a kultúry.

Interpretačné centrum[upraviť | upraviť zdroj]

Interpretačné centrum a prijímanie návštevníkov Prírodného parku Somiedo sa nachádza v dedinke Pola de Somiedo. V budove sa nachádza zóna, v ktorej sa vysvetľujú rozličné aspekty parku či už o faune, flóre, klíme, atď. K dispozícii je aj špeciálny priestor na štúdium a informácie o klenote Somieda, teda o kantábrijskej populácii medveďa hnedého.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Parque natural de Somiedo na španielskej Wikipédii.