Prírodný park Somiedo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jazero v prírodnom parku Somiedo
Pohľad na časť prírodného parku

Prírodný park Somiedo sa nachádza v centrálnej oblasti Kantaberského pohoria a má 29 122 hektárov. Geograficky to zodpovedá územiu Somiedo, ktoré sa kompletne v tomto parku rozprestiera. Za prírodný park bol vyhlásený v roku 1988. Taktiež spadá pod ochranu Lokality s európskym významom a Chráneného vtáčieho územia v Somiede. V roku 2000 bol organizáciou UNESCO vyhlásený za Biosférickú rezerváciu Somiedo.

Rastlinstvo[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci tejto veľkej prírodnej rezervácie môžeme rozlíšiť päť typov vegetácie:

Lesy[upraviť | upraviť zdroj]

Lesy zaberajú takmer štvrtinu z celej rozlohy parku. Vzhľadom na to, že v rezervácií sa nachádzajú takmer všetky územia s nadmorskou výškou, ktoré existujú v Astúrii, máme vzorky všetkých typov astúrskych lesov. Vo veľkom množstve sa tu vyskytujú bukové lesy, s veľmi významnými zónami v Saliencia a Valle, ďalej dubové, jaseňové, javorové a lipové lesy. V ostatných oblastiach sa hojne vyskytuje cezmína, tis, breza, dub cezmínový, dub portugalský (stredozemský druh existujúci len v oblasti Somiedo a rieky Cares v Astúrii) a gaštan.

Na začiatku dvadsiateho storočia sa na brehoch jazera Somiedo pôvodne vyskytovala borovica lesná.

Lúky a pasienky[upraviť | upraviť zdroj]

Park má tiež rozsiahlu zónu pasienkov, ktorých plocha zaberá pätinu z celkového územia rezervácie. Na horských lúkach sa vyskytuje narcis žltý (Narcissus pseudonarcissus) a narcis astúrsky (Narcissus asturiensis).

Porasty[upraviť | upraviť zdroj]

Je to tretí vegetačný stupeň parku, bežne sa tu vyskytujú útesovce a vresoviská. V ďalších častiach parku sa častejšie vyskytujú porasty ako vresovec (Erica australis), vres (Calluna vulgaris), vresovec stromovitý (Erica arborea) a čučoriedka (Vaccinium).

Vegetácia subalpínskeho stupňa[upraviť | upraviť zdroj]

V tejto oblasti zložitého vývoja zapríčineného nepriaznivým počasím rastú kroviny ako borievka obyčajná, medvedica lekárska, lykovec vavrínový, čučoriedka, vres a horec.

Vodné a vlhkomilné prostredie[upraviť | upraviť zdroj]

Ľadovcová fyziognómia bola príčinou vzniku jazier, lagún a rašelinísk. V tejto oblasti nájdeme aj zeler plazivý. V rašeliniskách nájdeme rosičku anglickú, bublinatku menšiu, nátržníkovec krovitý, zelenec a rôznofarebnú prasličku roľnú.

Živočíšstvo[upraviť | upraviť zdroj]

Vďaka nízkej hustote obyvateľstva v danej oblasti a strmom teréne, ktorý zvieratám ponúka veľké množstvo útočísk, sa park vyznačuje bohatou faunou.

Cicavce[upraviť | upraviť zdroj]

Vyskytuje sa tu: medveď hnedý (podľa posledných štúdií žije v parku približne 40 – 50 % z celkového počtu tohto druhu v Kantaberskom pohorí), jeleň, tetrov hlucháň kantaberský, vlk, diviak, vysoká zver, kamzík, srna lesná, špecifický druh zajaca (Lepus castroviejoy), vychuchol pyrenejský, vydra, líška hrdzavá, kuna lesná, ženetka škvrnitá, mačka divá, kuna skalná a jazvec obyčajný.

Vtáky[upraviť | upraviť zdroj]

Žije tu približne 120 druhov vtákov, medzi ktorými vynikajú najmä: tetrov hlucháň kantaberský, orol skalný, zdochlinár biely, jastrab veľký, sokol sťahovavý. Medzi tie najzvláštnejšie patria ďatle: ďateľ čierny a ďateľ prostredný.

Turistické trasy[upraviť | upraviť zdroj]

Toto sú niektoré trasy, ktoré možno v parku prejsť:

  • Trasa Cornon
  • Trasa Braña de Mumian
  • Trasa Braña de Saliencia
  • Trasa Castro
  • Trasa La Peral – Villar de Vildas
  • Trasa Valle de Pigueña
  • Trasa los Lagos
  • Trasa Valle del Lago
  • Trasa Puerto - Valle del Lago
  • Trasa Valle del Lago - Braña de Sousas

Stavby osobitého záujmu[upraviť | upraviť zdroj]

Jedným zo somiedských symbolov je teito (akýkoľvek prístrešok alebo dom, vyrobený z rastlinného materiálu), chatrč so strechou z rastlín na poskytnutie útočiska ľudom a dobytku, ktorých pôvod sa datuje už od čias stredoveku, keď sa súťažilo o pastviny, čo spôsobilo ich delenie na parcely vo výškach Somieda. V súčasnosti je ich zachovanie kritické, v niektorých dedinách a na lúkach už všetky takéto existujúce konštrukcie zanikli, a dnes môžu návštevníci a zvedavci pozorovať už len zrúcaniny.

Ďalšie aspekty záujmu[upraviť | upraviť zdroj]

Obyvatelia parku sú rozdelení do dvoch kultúrne a sociálne odlišných skupín. Pretože tieto dve jedinečné skupiny sa nepodobajú na zvyšok etnických skupín v regióne, označujú sa ako vaqueiros de alzada a xaldos. Keďže prvú skupinu tvorí uzavretá komunita ľudí nomádskeho pôvodu, oplýva osobitnou mýtickou a ľudovou kultúrou, ktorá im dodáva veľký význam z hľadiska tradície a kultúry.

Interpretačné centrum[upraviť | upraviť zdroj]

Interpretačné centrum a prijímanie návštevníkov Prírodného parku Somiedo sa nachádza v dedinke Pola de Somiedo. V budove sa nachádza zóna, v ktorej sa vysvetľujú rozličné aspekty parku či už o faune, flóre, klíme, atď. K dispozícii je tiež špeciálny priestor na štúdium a informácie o klenote Somieda, teda o medveďovi hnedom kantaberskom.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Parque natural de Somiedo na španielskej Wikipédii.