Program Spojených národov pre životné prostredie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Program Spojených národov pre životné prostredie (iné používané preklady: Program OSN pre životné prostredie, Environmentálny program Spojených národov, Environmentálny program OSN; skratka UNEP; z anglického United Nations Environment Programme) je špeciálna organizácia OSN, vytvorená v roku 1972 ako prostriedok globálnej ochrany životného prostredia.

UNEP má za úlohu stimulovať a koordinovať aktivity UNESCO, WHO, WMO, FAO a iných organizácií OSN, ktorých cieľom je kvalita životného prostredia. Sídlo UNEP je v Nairobi, regionálne centrá v Bangkoku, Bejrúte, Mexiku, New Yorku a Ženeve.

Na 3. máj vyhlasuje Deň slnka.

Priority[upraviť | upraviť zdroj]

K hlavným prioritám UNEP patrí ochrana pôdy, klímy, oceánov a morí, zastavenie odlesňovania, zachovanie biologickej rozmanitosti, zabezpečenie dostatku pitnej vody.

Dohovory[upraviť | upraviť zdroj]

V rámci UNEP boli vypracované napríklad:

  • Dohovor o kontrole pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
  • Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach
  • Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín - CITES
  • Dohovor o dezertifikácii
  • Dohovor o biologickej diverzite
  • Rámcový dohovor o zmene klímy

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]