Ragby (skupina hier)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ragby (starší pravopis: rugby, zastarano (u nás spravidla najmä vo vzťahu k pätnástkovému ragby) rugby-football[1][2]; po anglicky Rugby, rugby, Rugby football, rugby football, rugger) je skupina kolektívnych loptových športov, ktoré vznikli postupným rozdelením pôvodnej rovnomennej futbalovej hry, ktorá vznikla na zač. 19. storočia v roku 1823 v škole v meste Rugby. Dnes je de facto priamym pokračovateľom tejto pôvodnej hry hra nazývaná po anglicky rugby union, po slovensky obyčajne ragby (v najužšom zmysle).

O pravopise slova ragby/rugby[upraviť | upraviť zdroj]

Názov ragby/rugby je odvodený od názvu spomínaného mesta Rugby. V angličtine sa slovo ako názov hry píše buď s veľkým začiatočným r (Rugby) alebo novšie aj s malým začiatočným r.[3][4]

V slovenčine sa pôvodne písalo rugby[5][6][7] (vždy s malým r).

V Slovníku slovenského jazyka (časť 3 z roku 1963) sa uvádza tvar rugby[8]. V Pravidlách slovenskej výslovnosti z roku 1984 je takisto tvar rugby. V Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré vychádzali pred rokom 1991, sa slovo vôbec nevyskytuje, ale neskorší spoluautor PSP M. Považaj už v roku 1985 v Kultúre slova vyjadril svoj názor, že správny je aj tvar ragby[9]. V Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1991 je už slovo uvedené, a to ako dva rovnocenné tvary: ragby aj rugby.[10]. V Pravidlách slov. pravopisu z roku 2000 (a ich dotlači z roku 2013) je už uvedený ako kodifikovaný tvar iba tvar ragby[11].

Z nekodifikačných slovníkov slovenčiny sa tvar ragby prvýkrát objavuje (ako alternatíva popri tvare rugby) v Slovníku cudzích slov Ivanovej-Šalingovej a Maníkovej z roku 1979[9]. Ragby alebo rugby boli ako dve možnosti uvedené ešte vo vydaní toho istého slovníka z roku 2000 (Veľký slovník cudzích slov).[12]

Treba poznamenať, že v češtine bol tvar ragby namiesto staršieho tvaru rugby na rozdiel od slovenčiny kodifikovaný už v 60. rokoch 20. storočia (Slovník spisovného jazyka českého, rok 1966), a to rovno ako jediný správny[13]; používal sa aj v českojazyčných česko-slovenských normách už v 60. rokoch[14]. Dodnes sa správne píše ragby[15].

Napriek jedinému kodifikovanému tvaru ragby, používajú samotní hráči ragby na Slovensku od začiatku 21. storočia, zdá sa, prevažne tvar rugby[16]. Slovenská rugbyová únia sa píše s u v názve[17]

Varianty/druhy ragby[upraviť | upraviť zdroj]

Existujú tieto druhy ragby[18]:

Existujú aj športy podhladinové ragby a rugby fives, ktoré ale s ragby nemajú okrem názvu takmer nič spoločné.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Rané dejiny pozri v článku ragby (Rugby Union).

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

 1. V Malej československej encyklopédii je pre „pätnástkové“ ragby uvedený (aj) názov európske ragby. Keďže je tam tento názov zároveň v podstate uvedený ako opak amerického, kanadského atď. ragby, výraz európske ragby by sa možno dal chápať ako označenie aj pre Rugby League atď., čiže pre celé moderné ragby.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. http://www.slovakrugby.sk/historia/z-historie-rugby-na-slovensku/
 2. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/509/5570579_140207_26909_630
 3. rugby. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 4. rugby. In: American Heritage Dictionary. dostupné online
 5. rugby. In: BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník III. Bratislava: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932.
 6. rugby. In: Encyklopédia Slovenska V. R–Š. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1981. s. 172.
 7. rugby. In: Pyramída. s. 5098 (rok 1984)
 8. rugby. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 9. a b POVAŽAJ, Matej. Spytovali ste sa: Rugby - ragby. Kultúra slova, 1985, roč. 19, čís. 8, s. 288. Dostupné online [cit. 2015-07-14]. ISSN 0023-5202.
 10. rugby. In: Pravidlá slovenského pravopisu. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1991. 533 s. ISBN 80-224-0080-7. S. 356.
 11. ragby. In: Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. ISBN 80-224-0655-4. S. 377.
 12. a b ragby. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 1027.
 13. ragby. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 14. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/100031/326903802_185499_35103_805
 15. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, [cit. 2015-07-14]. Dostupné online.
 16. http://www.slovakrugby.sk/ (ale v sekcii história sa píše ragby)
 17. http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=184920
 18. http://www.rugbyunion.cz/cs/page/173
 19. ragby. In: Malá československá encyklopedie V Pom-S. 1. vyd. Praha: Academia, 1987.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]