Preskočiť na obsah

Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti (skrátene Registračné protokoly) sú záznamy, ktoré viedol štatisticko-evidenčný odbor Federálneho ministerstva vnútra a štatisticko-evidenčné útvary pri krajských správach Štátnej bezpečnosti a ich predchodcovia. Slúžili na podchytenie vzniku a pohybu zväzkovej agendy bývalej ŠtB, teda súborov dokumentov, zhromažďovaných a vedených útvarom ŠtB k určitej problematike alebo osobe.

V registračných protokoloch boli zaznamenávané všetky osoby alebo objekty kontrarozviedneho záujmu Štátnej bezpečnosti, sú preto hodnoverným svedectvom o činnosti ŠtB, o jej spolupracovníkoch, ale aj o prenasledovaných osobách.

Vývoj registračných protokolov[upraviť | upraviť zdroj]

Do konca roku 1950 vychádzal systém evidencií z nemeckého modelu. Bol prepojený na ďalšie pomocné evidencie, nefungoval teda samostatne. Od roku 1951 ho upravoval Poriadok pre vedenie evidencií, ktorý vydalo kolégium ministra vnútra. V ňom už bol použitý sovietsky model vedenia registrov zväzkov. K jeho zmene prišlo v roku 1954 rozkazom ministra vnútra. Od roku 1954 do roku 1962 boli registračné protokoly zväzkov agentúrnej a neagentúrnej povahy vedené oddelene. Zväzky neagentúrnej povahy boli totiž do roku 1958 registrované podľa druhu, napr. registračné protokoly zväzkov skupinových, objektových, evidenčných, osobných apod.

Od roku 1962 (s krátkou prestávkou v rokoch 1969 – 1971) sa viedol jednotný Všeobecný registračný protokol, v ktorom boli evidované všetky operatívne zväzky chronologicky.

Do roku 1958 sa registračné protokoly zachovali len čiastkovo a zlomkovite. Systematickejšie sa zachovali od roku 1958.

Zverejnenie registračných protokolov[upraviť | upraviť zdroj]

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach registračné protokoly vedené odbormi dislokovanými na území Slovenska, t. j. krajskými správami ŠtB a ich predchodcami (od roku 1974 tiež tzv. 12. správa ZNB).

Kategórie vyskytujúce sa v registroch[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]