Restrikčná endonukleáza

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
EcoRI, jedna z najznámejších restrikčných endonukleáz pochádzajúca z baktérie Escherichia coli, pri štiepení DNA

Restrikčná endonukleáza (iné označenia: restrikčná nukleáza, restrikčný enzým, restriktáza [pozn 1]) je enzým, ktorý štiepi DNA v miestach rozpoznaných vďaka krátkemu úseku jej sekvencie. Restrikčné endonukleázy štiepia nukleové kyseliny na všetkých miestach, ktoré obsahujú nimi rozpoznávanú sekvenciu a na žiadnych iných. Každý druh restrikčnej endonukleázy má svoju špecifickú rozpoznávaciu sekvenciu, ktorá sa líši od iných druhov restriktáz.

Sekvencia rozpoznávaná restrikčnými endonukleázami má dĺžku obvykle 4-8 bázových párov. Niektoré restriktázy rozštiepia v miestach ležiacich presne oproti sebe, iné rozštiepia druhé vlákno na pozícii posunutej o niekoľko nukleotidov voči prvému, takže na konci takto rozštiepeného dvojvlákna vznikne krátky jednovláknový úsek. Restrikčné endonukleázy sú veľmi používané v biologických výskumoch a pri technikách využívajúcich rekombinantné DNA. Väčšina restriktáz používaných na tento účel bola izolovaná z baktérií.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. V praxi sa často vyskytujú tvary reštrikčná (endo)nukleáza a reštrikčný enzým. Správnosť tejto alternatívy je otázna: Podľa Veľkého slovníka cudzích slov (2000) je v tomto kontexte správne ako podstatné meno restrikcia alebo reštrikcia, ale ako prídavné meno len restrikčný (ak sa text slovníka berie doslova a nepredpokladá sa, že pri hesle reštrikčný sa pozabudlo na pridanie tohto biochemického významu). Slovenské kodifikačné príručky ani Slovník cudzích slov - akademický tento termín vôbec neuvádzajú. Slovo restriktáza sa však píše len so -s-.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

ALBERTS, Bruce; BRAY, Dennis; JOHNSON, Alexander, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter Základy buněčné biologie. Redakcia Miranda Brownová, Eleanor Lawrenceová, Valerie Nealová, Anne Vinnicombeová; preklad Arnošt Kotyk, Bohumil Bouzek, Pavel Hozák; ilustrácie Nigel Orme. 2.. vyd. Ústí nad Labem : Espero Publishing, © 1998. ISBN 80-902906-2-0. (česky)