Enzýmový inhibítor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hore: Enzým (E) urýchľuje premenu substrátu (S) na produkty (P). V procese vzniká komplex enzým-substrát (ES).
Dole: Naviazaním inhibítory (I) na enzým dochádza k zneprístupneniu enzýmu (E) pre substrát (S), ktorý sa nemôže naviazať. Tým dochádza k spomaleniu/zastaveniu premeny substrátu na produkt (P). V procese vzniká komplex enzým-inhibítor (EI).
Väzbové miesto pre substrát je zvýraznené modro-bielou, substrát je čierny obdĺžnik a inhibítor je zelený obdĺžnik. Inhibítor sa v obrázku viaže priamo na aktívne miesto, ale v skutočnosti sa niektoré inhibítory môžu viazať i na iné miesta na enzýme a tak zablokovať jeho funkciu.

Enzýmový inhibítor je molekula, ktorá sa viaže na enzým a blokuje jeho aktivitu.[1] Enzýmy sú bielkoviny, ktoré urýchľujú chemické reakcie nutné pre existenciu života, u ktorých sa substrát (reaktant; molekula, ktorú enzýmy rozpoznávajú) premieňa na produkt (výsledok reakcie).[2] Enzým sprostredkováva konkrétnu chemickú reakciu tým, že viaže substrát vo svojom aktívnom mieste, čo je špecializovaná oblasť enzýmu, ktorá urýchľuje najnáročnejší krok chemickej reakcie.

Enzýmový inhibítor zabraňuje tomuto procesu (= inhibuje ho), a to buď tak, že sa viaže na aktívne miesto enzýmu (čím znemožňuje naviazanie samotného substrátu), alebo tak, že sa naviaže na iné miesto na enzýme, čím zablokuje enzýmovú katalýzu a priebeh reakcie. Enzýmový inhibítor sa môže viazať reverzibilne (vratne) alebo ireverzibilne (nevratne). Ireverzibilné inhibítory tvoria chemickú väzby s enzýmom, ktorá znemožňuje enzýmovú katalýzu, dokým sa väzba nerozpadne. Oproti tomu reverzibilné inhibítoru sa viažu nekovalentne a môžu spontánne opustiť enzým, čo umožní obnovenie funkcie enzýmu. Reverzibilné inhibítory tvoria niekoľko druhov inhibície podľa toho, či sa viažu na enzým samotný, na komplex enzým-substrát (teda substrát naviazaný na enzým) alebo na obe možnosti (enzým samotný i komplex enzým-substrát).

Enzýmové inhibítory hrajú dôležitú úlohu vo všetkých bunkách, pretože sú zvyčajne špecifické pre jeden enzým a ich úlohou je ovládanie aktivity daného enzýmu. Napríklad enzýmy v metabolickej dráhy môžu byť inhibované molekulami, ktoré vznikajú v dráhe neskôr, čím sa zastavuje produkcia týchto molekúl, ktoré už nie sú potrebné. (Ak existuje dostatočné množstvo (medzi)produktu metabolickej dráhy, nemusí táto metabolická dráha ďalej prebiehať.) Tento druh negatívnej spätnej väzby je dôležitým spôsobom udržiavania rovnováhy v bunke.[3] Enzýmové inhibítory takisto riadia esenciálne enzýmy, napríklad proteázy a nukleázy, ktoré, keby neboli kontrolované, by mohli poškodiť bunku. Mnoho jedov produkovaných zvieratami a rastlinami sú enzýmové inhibítory, ktoré blokujú aktivitu dôležitých enzýmov v koristi alebo predátoroch.

Mnohé liečivá sú enzýmové inhibítory, ktoré inhibujú odchyľujúce sa ľudské enzýmy alebo enzýmy nutné pre prežitie patogénov, napríklad vírusov, baktérií alebo parazitov. Medzi príklady patrí metotrexát (používaný v chemoterapii a v liečení reumatickej artritídy) a inhibítory proteáz (ktoré sa používajú v liečbe HIV/AIDS). Keďže antipatogénne inhibítory zvyčajne zameriavajú len jeden enzým, tieto liečivá majú vysokú špecificitu a zvyčajne u ľudí neprodukujú veľa vedľajších účinkov, hlavne za predpokladu, že u ľudí neexistujú analogické enzýmy. (Analogické enzýmy často skutočne neexistujú, keďže tieto patogény a ľudia sú si geneticky vzdialené.) Medicinálne enzýmové inhibítory majú často nízke disociačné konštanty, čo znamená, že stačí malé množstvo inhibítoru, aby došlo k inhibícii enzýmu. Nízka koncentrácia enzýmového inhibítoru znižuje riziko poškodenia pečeni a obličiek a iných nežaducich účinkov. Kvôli tomu sú objavy a vylepšenie enzýmových inhibítorom oblasťami aktívneho výskumu v biochémii a farmakológii.[4]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. A guide to enzyme kinetics in early drug discovery. The FEBS Journal, February 2022. DOI10.1111/febs.16404. PMID 35175693.
  2. Evaluation of Enzyme Inhibitors in Drug Discovery: A Guide for Medicinal Chemists and Pharmacologists. Second. vyd. [s.l.] : John Wiley & Sons, Inc., March 2013. ISBN 978-1-118-48813-3. DOI:10.1002/9781118540398.ch1 Why Enzymes as Drug Targets? Enzyme are Essential for Life, s. 1–23.
  3. Control and regulation of pathways via negative feedback. Journal of the Royal Society, Interface, February 2017, s. 1–13. DOI10.1098/rsif.2016.0848. PMID 28202588.
  4. Explicit Treatment of Non-Michaelis-Menten and Atypical Kinetics in Early Drug Discovery*. ChemMedChem, March 2021, s. 899–918. DOI10.1002/cmdc.202000791. PMID 33231926.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Enzyme inhibitor na anglickej Wikipédii.