Lyáza

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Lyáza je enzým, ktorý katalyzuje rozklad chemických väzieb („eliminačná“ reakcia) bez použitia hydrolýzy („substitučná“ reakcia, katalyzovaná hydrolázami) alebo oxidácie. V procese zvyčajne vzniká dvojitá väzba alebo cyklus. Enzým môže katalyzovať i opačnú reakciu (takzvaná Michaelova adícia). Príkladom je napríklad reakcia katalyzovaná adenylátcyklázou:

ATPcAMP + PPi

Lyázy sa líšia od ostatných enzýmov v tom, že vyžadujú len jeden substrát pre reakciu v jednom smere, ale dva substráty v opačnom smere.

Názvoslovie[upraviť | upraviť zdroj]

Systematické názvy sú tvorené ako "substrát skupina-lyáza". Medzi lyázy patria enzýmy ako sú dekarboxyláza, dehydratáza, aldoláza a podobne. Ak je produkt reakcie dôležitejší, je možné v názve použiť slovo syntáza, ako u fosfosulfolaktát syntázy (EC 4.4.1.19, Michaelova adícia siričitanu na fosfoenolpyruvát).

Kombináciu eliminácie a Michaelovej adície je možné vidieť napríklad v O-sukcinylhomoserín tiol-lyázy (MetY alebo MetZ), ktorá najprv katalyzuje γ-elimináciu O-sukcinylhomoserínu (počas ktorej odstupuje sukcinit) a následne adíciu sulfidu na vinylový intermediát. Táto reakcia bola najprv klasifikovaná ako lyáza (EC 4.2.99.9), ale potom bola zmenená na transferázu (EC 2.5.1.48).

Klasifikácia[upraviť | upraviť zdroj]

Lyázy sú klasifikované ako EC 4 v EC číselnej klasifikácii enzýmov. Lyázy je ďalej možné zaradiť do 7 kategórií:

  • EC 4.1 zahŕňa lyázy, ktoré štiepia väzby uhlík-uhlík (C-C), ako sú dekarboxylázy (EC 4.1.1), aldehydové lyázy (EC 4.1.2), oxokyselinové lyáza (EC 4.1.3) a ostatné (EC 4.1.99)
  • EC 4.2 zahŕňa lyázy, ktoré štiepia väzby uhlík-kyslík (C-O), ako sú dehydratázy
  • EC 4.3 zahŕňa lyázy, ktoré štiepia väzby uhlík-dusík (C-N)
  • EC 4.4 zahŕňa lyázy, ktoré štiepia väzby uhlík-síra (C-S)
  • EC 4.5 zahŕňa lyázy, ktoré štiepia väzby uhlík-halogén (C-X, kde X = F, Cl, Br, I)
  • EC 4.6 zahŕňa lyázy, ktoré štiepia väzby fosfor-kyslík (P-O), ako napríklad adenylátcykláza alebo guanylátcykláza
  • EC 4.99 zahŕňa ostatné lyázy, ako je napríklad ferochelatáza

Membránové lyázy[upraviť | upraviť zdroj]

Niektoré lyázy sú asociované s biologickými membránami ako periférne membránové proteíny alebo sú uchytené v membránach pomocou transmembránového helixu.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Lyase na anglickej Wikipédii.