Cyklický adenozínmonofosfát

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Cyklický adenozínmonofosfát
Cyklický adenozínmonofosfát
Cyklický adenozínmonofosfát
Cyklický adenozínmonofosfát
Cyklický adenozínmonofosfát
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C10H11N5O6P
Synonymá cAMP, cyklický AMP
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 329,206 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 60-92-4
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Cyklický adenozínmonofosfát (cAMP, cyklický AMP alebo 3',5'-cyklický adenozínmonofosfát) cyklická forma adenozínmonofosfátu (AMP). Je to druhý posol, ktorý je dôležitý v mnohých biologických procesoch. cAMP je derivát adenozíntrifosfátu (ATP), ktorý je používaný v intracelulárnom (vnútrobunkovom) prenose signálu v mnohých organizmoch, kde sprostredkováva cAMP-dependentné dráhy. Nemal by byť zamieňaný s 5'-AMP-aktivovanou proteínkinázou.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Earl Sutherland z Vanderbiltovej Univerzity dostal Nobelovu cenu za Fyziológiu a Medicínu v roku 1971 za „objavy súvisiace s mechanizmom pôsobenia hormónov,“ hlavne epinefrínu, pomocou druhých poslov (ako je cAMP).

Syntéza[upraviť | upraviť zdroj]

cAMP je syntetizovaný z ATP enzýmom adenylátcyklázou, ktorá sa nachádza na vnútornej strane membrány, zachytená na rôznych miestach v bunke.[1] Adenylátcykláza sa aktivuje množstvom signálnych molekúl na základe reakcie adenylátcyklázu stimulujúcich receptorov spojených s G-proteínmi. Adenylátcykláza je naopak inhbovaná agonistami adenylátcyklázu inhibujúcimi receptormi spojenými s G-proteínmi. Adenylátcykláza v pečeni reaguje silnejšie na glukagón, zatiaľ čo svalová adenylátcykláza reaguje silnejšie na adrenalín.

Rozklad cAMP na AMP je katalyzovaný fosfodiesterázou.

Adenozíntrifosfát (ATP)

Funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

Tri formy reprezentácie cAMP.

cAMP je druhý posol, ktorý prenáša signál bunkou. Prenáša napríklad efekt hormónov ako sú glukagón a adrenalín, ktoré neprestupujú plazmatickou membránou bunky. Takisto sa účastní aktivácie proteínkináz. cAMP sa viaže na a reguluje funkciu iónových kanálov, napríklad HCN kanálov a niekoľko ďalších proteínov viažucich cyklické nukleotidy, ako Epac1 a RAPGEF2.

Úloha v eukaryotických bunkách[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Funkcia cAMP-dependentných proteinkináz

cAMP je asociované s kinázami v niekoľkých biochemických procesoch vrátane regulácie glykogénového, cukrového alebo lipidového metabolizmu.[2]

cAMP u eukaryotov aktivuje proteínkinázu A (PKA). PKA je za normálnych okolností neaktívna ako tetramérny holoenzým, skladajúci sa z dvoch katalytických a dvoch regulačných podjednotiek (C2R2). Jeho regulačné podjednotky blokujú katalytické centrá katalytických podjednotiek. cAMP sa viaže na konkrétne miesta na regulačných podjednotkách proteínkinázy, čím spôsobuje disociáciu regulačných a katalytických podjednotiek. Tým uvoľní katalytické podjednotky, ktoré potom fosforylujú substrátové proteíny. Aktívne podjednotky katalyzujú transfer fosfátu z ATP na špecifické serínové alebo treonínové reziduá substrátových proteínov. Fosforylované proteíny môžu pôsobiť priamo na bunkové iónové kanály alebo sa môžu stať aktivovanými či inhibovanými enzýmami. PKA môže fosforylovať i špecifické proteíny, ktoré sa viažu na promótorové regeióny DNA, čo vedie k zvýšeniu transkripcie. Nie všetky proteínkinázy však reagujú na cAMP. Niektoré triedy proteínkináz, napríklad proteínkináza C, nie sú cAMP-dependentné.

Ďalšie účinky závisia hlavne na cAMP-dependentných proteínkinázach, ktoré sa líšia podľa druhu bunky.

Existujú však i funkcie cAMP nezávislé na PKA, napríklad aktivácia vápnikových kanálov, čo je menšia dráha vďaka ktorej sa uvoľnuje hormón, ktorý uvoľňuje rastový hormón.

Názor, že väčšina efektov cAMP je riadená PKA, je však zastaralý. V roku 1998 bola objavená rodina cAMP-senzitívnych proteínov s aktivitou výmenného faktoru guanínnukleotidov (GEF, z anglického guanine nucleotide exchange factor). GEF stimulujú uvoľnenie GDP z proteínu, čím sa umožní väzba GTP. Nazývajú sa Výmenné proteíny aktivované cAMP (Epac, z anglického Exchange proteins activated by cAMP), pričom rodina sa skladá z Epac1 a Epac2.[3] Mechanizmus aktivácie je podobný PKA: GEF doména je zvyčajne maskovaná N-terminálnym regiónom, ktorý obsahuje cAMP-viažucu doménu. Po naviazaní cAMP táto doména disociuje a odhaľuje GEF doménu, ktorá umožňuje Epac aktivovať malé GTPázové proteíny podobné Ras, napr. Rap1.

Ďalšie role u sociálnych améb[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj: Správanie húb

U Dictyostelium discoideum pôsobí cAMP ako signál po vylúčení mimo bunky. Chemotaktická agregácia buniek je organizovaná periodickými vlnami cAMP, ktoré sa šíria medzi bunkami na vzdialenosti až niekoľký chcentrimetrov. Tieto vlny vznikajú na základ regulovanej produkcie a vylučovania extracelulárneho cAMP a spontánnej biologickej oscilácie, ktorá začne tvoriť vlny v strede teritórií.[4]

Úloha u baktérií[upraviť | upraviť zdroj]

Koncentrácia cAMP v baktériách sa mení podľa rastového média. Ak je glukóza zdrojom uhlíka, koncentrácia cAMP je nízka. To je výsledok inhibície adenylátcyklázy, enzýmu tvoriaceho cAMP, ako vedľajší efekt transportu glukózy do bunky. Transkripčný faktor cAMP receptorový proteín (CRP) tvorí komplex s cAMP, čím sa aktivuje a viaže na DNA. CRP-cAMP zvyšuje expresiu veľkého množstva génov, vrátané génov kódujúcich enzýmy, ktoré sú schopné dodať energiu nezávisle na glukóze.

cAMP sa takisto účastní pozitívnej regulácie lac operónu. Ak je v prostredí málo glukózy, cAMP sa akumuluje a viaže na alosterické miesto CRP, proteínu aktivujúceho transkripciu. Proteín následne zaujíma svoj aktívny tvar a viaže sa na špecifické miesto upstream (bližšie k 5' koncu DNA) lac promótoru, vďaka čomu je väzba RNA polymerázy na vedľajší promótor jednoduchšia, čo umožňuje a zvyšuje rýchlosť transkripcie lac operónu. Pri vysokej koncentrácii glukózy sa znižuje koncentrácia cAMP a CRP sa oddeľuje od lac operónu.

Patológia[upraviť | upraviť zdroj]

Keďže cAMP je druhý posol a hrá dôležitú úlohu v bunkovej signalizácii, podieľa sa na mnohých poruchách, ako sú napríklad:

Úloha v ľudských karcinómoch[upraviť | upraviť zdroj]

Niektoré štúdie naznačujú, že deregulácia cAMP dráh a nenormálna aktivácia génov riadených cAMP je spojená s rozvojom niektorých rakovín.[5][6][7]

Úloha v poruchách prefrontálneho kortexu[upraviť | upraviť zdroj]

Nedávne štúdie naznačujú, že cAMP ovplyvňuje funkcie myslenia vyššieho rádu v prefrontálnom kortexe kvôli jeho regulácii iónových kanálov označovaných ako HCN (kanály riadené cyklickými nukleotidmi aktivované hyperpolarizáciou). Keď cAMP stimuluje HCN, kanál sa otvorí, čím sa uzatvára komunikácia mozgových bueniek a tak narúša funkciu prefrontálneho kortexu. Tento výskum, hlavne kognitívne deficity u ADHD a chorôb spojených s vekom, je zaujímavý pre výskumníkov študujúcich mozog.[8]

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Forskolín je bežne používaný biochemický nástroj , ktorý zvyšuje koncentráciu cAMP pri výskumoch bunkovej fyziológie.[9]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. pH sensing via bicarbonate-regulated "soluble" adenylate cyclase (sAC). Front Physiol, November 2013, s. 343. DOI10.3389/fphys.2013.00343. PMID 24324443.
  2. The glucagon-like peptide-1 analogue exendin-4 reverses impaired intracellular Ca2+ signalling in steatotic hepatocytes. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research, 2016, s. 2135–46. DOI10.1016/j.bbamcr.2016.05.006. PMID 27178543.
  3. Epac proteins: multi-purpose cAMP targets. Trends in Biochemical Sciences, December 2006, s. 680–686. DOI10.1016/j.tibs.2006.10.002. PMID 17084085.
  4. ANDERSON, Peter A. V.. Evolution of the First Nervous Systems. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2013-11-11. Dostupné online. ISBN 978-1-4899-0921-3. (po anglicky)
  5. American Association for Cancer Research (cAMP-responsive Genes and Tumor Progression)
  6. American Association for Cancer Research (cAMP Dysregulation and Melonoma)
  7. American Association for Cancer Research (cAMP-binding Proteins' Presence in Tumors)
  8. ScienceDaily ::Brain Networks Strengthened By Closing Ion Channels, Research Could Lead To ADHD Treatment
  9. Forskolin and derivatives as tools for studying the role of cAMP.. Die Pharmazie, January 2012, s. 5–13. PMID 22393824.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Cyclic adenosine monophosphate na anglickej Wikipédii.