Deoxyguanozíntrifosfát

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Deoxyguanozíntrifosfát
Deoxyguanozíntrifosfát
Deoxyguanozíntrifosfát
Deoxyguanozíntrifosfát
Deoxyguanozíntrifosfát
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C10H16N5O13P3
Synonymá Kyselina [(2R,3S,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purín-9-yl)-3-hydroxyoxolán-2-yl]metyltetrahydrogéntrifosforečná
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 507,181023 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 2564-35-4
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Deoxyguanozíntrifosfát alebo dGTP je nukleozidtrifosfát. Je príbuzný guanozíntrifosfátu (GTP), s tým rozdielom, že na 2' uhlíku pentózy mu chýba hydroxylová skupina. dGTP je prekurzor pre syntézu DNA. Používa sa v polymerázovej reťazovej reakcii (PCR), pri sekvenovaní DNA a klonovaní. dGTP vzniká fosforyláciou dGDP, ktorú katalyzuje nukleoziddifosfátkináza.[1]

dGTP je kompetítor v inhibícii spôsobenej acyklovírom, liečivom, ktoré sa používa na liečbu vírusu herpes simplex (HSV).[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. VOET, Donald. Biochemistry. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2011. (4th edition.) Dostupné online. ISBN 978-0-470-57095-1.
  2. FURMAN, Phillip A.; LAMBE, Catherine U.; NELSON, Donald J.. Effect of acyclovir on the deoxyribonucleoside triphosphate pool levels in Vero cells infected with herpes simplex virus type 1. The American Journal of Medicine, 1982-07-20, roč. 73, čís. 1, s. 14–17. Dostupné online [cit. 2022-05-09]. ISSN 0002-9343. DOI10.1016/0002-9343(82)90056-0. (English)