Tymidíntrifosfát

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tymidíntrifosfát
Tymidíntrifosfát
Tymidíntrifosfát
Tymidíntrifosfát
Tymidíntrifosfát
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C10H17N2O14P3
Synonymá Kyselina [(2R,3S,5R)-5-(3,4-dihydro-5-metyl-2,4-dioxopyrimidín-1(2H)-yl)-3-hydroxyoxolán-2-yl]metyltetrahydrogéntrifosforečná
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 482,168 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 365-08-2
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Tymidíntrifosfát (TTP) alebo deoxytymidíntrifosfát (dTTP) je nukleozidtrifosfát. Na rozdiel od ostatných deoxyribonukleozidtrifosfátov zvyčajne v názve neobsahuje predponu „deoxy“, pretože nemá prírodný ribonukleozidtrifosfátový analóg. TTP je prekurzor pre syntézu DNA. Jeho analógom pri syntéze RNA je uridíntrifosfát (UTP). TTP sa používa pri polymerázovej reťazovej reakcii (PCR), pri sekvenovaní DNA a klonovaní. TTP vzniká fosforyláciou TDP, ktorú katalyzuje nukleoziddifosfátkináza.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. VOET, Donald. Biochemistry. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2011. (4th edition.) Dostupné online. ISBN 978-0-470-57095-1.