Guanín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Guanín
Guanín
Guanín
Guanín
Guanín
Guanín
Guanín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C5H5N5O
Systematický názov 2-amino-1,9-dihydro-6H-purín-6-ón
Synonymá 2-amino-6-hydroxypurín, 2-aminohypoxantín
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 151,13 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 73-40-5
PubChem 135398634
ChemSpider 744
SMILES O=C1c2ncnc2nc(N)N1
3D model (JSmol) Interaktívny 3D model
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Guanín je heterocyklická zlúčenina, purínová dusíkatá báza. Nukleotidy obsahujúce guanín sú súčasťou nukleových kyselín (DNA aj RNA). Guanín tvorí komplementárny pár s cytozínom, s ktorým sa viaže tromi vodíkovými mostíkmi.

Jeho nukleotid, cyklický guanozín monofosfát (cGMP) je súčasťou niektorých signálnych kaskád v medzibunkovej komunikácii, guanozín trifosfát je alternatívou ATP v niektorých biochemických pochodoch.