Deoxycytidíntrifosfát

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Deoxycytidíntrifosfát
Deoxycytidíntrifosfát
Deoxycytidíntrifosfát
Deoxycytidíntrifosfát
Deoxycytidíntrifosfát
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C10H16N5O13P3
Synonymá Kyselina [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidín-1(2H)-yl)-3-hydroxyoxolán-2-yl]metyltetrahydrogéntrifosforečná
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 467,156 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 2056-98-6
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Deoxycytidíntrifosfát alebo dCTP je nukleozidtrifosfát. Je príbuzný cytidíntrifosfátu (CTP), s tým rozdielom, že na 2' uhlíku pentózy mu chýba hydroxylová skupina. dCTP je prekurzor pre syntézu DNA. Používa sa v polymerázovej reťazovej reakcii (PCR), pri sekvenovaní DNA a klonovaní. dCTP vzniká fosforyláciou dCDP, ktorú katalyzuje nukleoziddifosfátkináza.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. VOET, Donald. Biochemistry. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2011. (4th edition.) Dostupné online. ISBN 978-0-470-57095-1.