Tymidíndifosfát

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tymidíndifosfát
Tymidíndifosfát
Tymidíndifosfát
Tymidíndifosfát
Tymidíndifosfát
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C10H16N2O11P2
Synonymá Kyselina [(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(5-metyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidín-1(2H)-yl)oxolán-2-yl]metyltrihydrogéndifosforečná
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 402,19 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 491-97-4
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Tymidíndifosfát alebo TDP je nukleoziddifosfát. Niekedy sa označuje i ako deoxytymidíndifosfát alebo dTDP. Je to dôležitý intermediát pri syntéze stavebných blokov DNA.

TDP sa od ostatných deoxyribonukleotidov líši v niekoľkých ohľadoch. Na rozdiel od ostatných deoxyribonukleotidov nemusí vždy obsahovať predponu „deoxy“.[1] Nemá totiž prirodzene sa vyskytujúcu chemicky príbuznú zlúčeninu, ktorá by na 2' uhlíku mala hydroxylovú skupinu, ako je tomu u ostatných deoxyribonukleoziddifosfátov a odpovedajúcich ribonukleoziddifosfátoch.

Na rozdiel od ostatných dNDP (deoxynukleoziddifosfátov) vzniká TDP fosforyláciou TMP pomocou tymidylátkinázy.[2] Ostatné dNDP vznikajú priamou redukciou z NDP.[2] TDP sa potom fosforyluje pomocou nukleoziddifosfátkinázy na TTP, podobne ako u ostatných dNDP, aby mohol byť zabudovaný do DNA.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. The ACS style guide : effective communication of scientific information.. Washington, DC : American Chemical Society, 2006. (3rd ed..) Dostupné online. ISBN 978-0-8412-3999-9.
  2. a b VOET, Donald. Biochemistry. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2011. (4th edition.) Dostupné online. ISBN 978-0-470-57095-1.