Preskočiť na obsah

Tymín

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Nezamieňať s heslom tymián.
Tymín
Tymín
Tymín
Tymín
Tymín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C5H6N2O2
Systematický názov 5-Metylpyrimidín-2,4(1H,3H)-dión
Synonymá 5-Metyluracil, 5-metyl-2,4-dioxypyrimidín
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 102,09 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 6236-08-4
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Tymín je dusíkatá heterocyklická nukleová báza pyrimidínového typu, ktorá v DNA nahrádza uracil.

Vytvára komplementárny pár s adenínom, s ktorým sa spája dvoma vodíkovými mostíkmi.

Ako všetky nukleové bázy absorbuje ultrafialové svetlo. Tymín vplyvom UVC tvorí diméry - vznik tymínových dimérov vedie k poškodeniu DNA, zlomom alebo bodovým mutáciám, ktoré musia byť opravené. Ak je poškodenie nukleovej kyseliny príliš rozsiahle, dôjde k smrti bunky alebo k jej zvrhnutiu a vzniku nádoru.