Skládka odpadov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skládka odpadov
Odpad

Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadu, kde sa odpad trvalo ukladá na povrchu zeme alebo do zeme.[1] Taktiež je definovaná ako inžinierska stavba, alebo stavba s environmentálnym určením, ktorá minimalizuje negatívny vplyv uloženého odpadu na životné prostredie.[2][3]

Skládky odpadov zvyčajne vznikajú na mieste opustených, alebo už nevyužívaných lomov, baní a jám. Pri výbere vhodnej lokality sa berú do úvahy viaceré kritériá, a to ochrana prírody, krajiny, podzemných vôd a kultúrneho dedičstva v oblasti geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky a iné. Ide o najvyužívanejšiu metódu zbavovania sa odpadu.

V roku 2020 bolo na Slovensku funkčných 111 legálnych a viac ako tisíc nelegálnych skládok.[4]

Príjmy z poplatkov[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 2022 by sa mal príjem z poplatkov[5] za uloženie odpadu, ktorý nie je nebezpečný na skládku, znížiť z 5 eur za jednu tonu na 4 eurá za jednu tonu. Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku na nebezpečný odpad sa mení z 33 eur za tonu na 30 eur za tonu[6]. Cieľom je podporiť triedený zber a zvýšiť mieru recyklácie.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. S-EPI. Zákon č. 79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2022-06-01]. Dostupné online.
  2. JUNÁK, Jozef; ŠTEVULOVÁ, Nadežda. Odpadové hospodárstvo. prvé. vyd. Košice : Technická univerzita, Stavebná fakulta, 2015. ISBN 978-80-553-2128-8.
  3. SOLDÁN, Maroš; SOLDÁNOVÁ, Zuzana; MICHALÍKOVÁ, Anna. Ekologické nakladanie s materiálmi a odpadmi. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. 103 s. ISBN 80-227-2223-5.
  4. Inštitút environmentálnej politiky [online]. www.minzp.sk, [cit. 2022-05-23]. Dostupné online.
  5. MŽP SR: Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu by sa mali prerozdeľovať po novom [online]. enviroportal.sk, [cit. 2022-06-01]. Dostupné online. Archivované 2022-05-31 z originálu.
  6. S-EPI. Zákon č. 329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online]. zakonypreludi.sk, [cit. 2022-06-01]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]