Formovanie moderného slovenského národa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Formovanie moderného slovenského národa alebo slovenské národné obrodenie prebiehalo od 80. rokov 18. stor. po revolúciu 1848 – 1849. Impulzom boli okrem iného reformy cisára Jozefa II. v 80. rokoch 18. stor. a politicko-kultúrny vplyv osvietenstva.

Tento proces sa spravidla delí na tri fázy:

1.fáza 2.fáza 3.fáza
Obdobie 17801820 1820 - 1835 1835 - 1848
Osobnosti (hnutie) Bernolákovci Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika Štúrovcov
Hlavné myšlienky osveta ľudu, spisovný jazyk spolupráca so slovanskými národmi kultúrne a politické práva, spisovný jazyk

Začiatky sl národného obrodenia

Prelom 18.a 19.storočia:1.prúd vzdelancov-katolíckeho vierovyznania: snaha o uzákonenie slovenského spisovného jazyku. Táto skupina sa zoskupila okolo„Spoločnosti pre pestovanie slovenskej reči"na čele a profesorom Michalom Kratochvílom a Antonom Bernolág(Spoločnosť vznikla v roku 1786 v Generálnom seminári v Bratislave).Anton  B.  v roku 1787 uzákonil  kultúrnu  západoslovenčinu  ako  prvý  spisovný  jazyk.Slovákov – zásada „ píš ako počuješ".Jeho zásadné diela:Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum ( Jazykogramatická rozprava o slovenským písmenách),Slovár Slovenskí – čz – lat – nem – uhorský(maď) (5-jazyčný slovník) a Grammatica slavica ( = slovenská gramatika)

V Bernolákovčine sú najznámejšie diela predovšetkým 2 literátov:J. Fandli – ľudovo-výchovné spisy: „ Piľní domajši a poľní hospodárach aj domajší hospodár “, „ Zelinkár “;  dielo „Dúverná zmluva medzi mníchom a diablom" je prvé v Bernolákovvčine (analyzuje v ňom vývoj žobravých mníšskych reholí, často kriticky sa pozerá na ich pôsobenie a zmysel života) a J. Hollý – básnik: eposy: „ Svätopluk “, „ Sláv “, „ Cyrilo – metodiáda “

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]