Smilnianka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Smilnianka
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Prešovský kraj
Okresy Bardejov, Svidník
Obce Cigeľka, Mikulášová, Cigla
Prameň Cigeľka
 - poloha Cigeľka (centrum)
 - výška 414 m
 - súradnice 49°23′08″S 21°21′04″V / 49,3855°S 21,3511°V / 49.3855; 21.3511
Ústie Ondava
 - poloha Cigla, Nad haťou (pasienokl)
 - výška 327 m
 - súradnice 49°22′03″S 21°23′47″V / 49,3675°S 21,3963°V / 49.3675; 21.3963
Dĺžka 5,1 km
Hydrologický identifikátor 4-30-08-4323
Poloha ústia
Red pog.svg
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Smilnianka[1] je potok v regióne Šariš, v centrálnej a južnej časti územia obce Cigeľka, v obci Mikulášová a v severnej časti územia obce Cigla v okresoch Bardejov a Svidník v Prešovskom kraji. Je pravostranným prítokom Ondavy; má dĺžku 5,1 km. Hydrologický identifikátor: 4-30-08-4323. Geomorfologická kategorizácia: geomorfologická oblasť Nízke Beskydy, geomorfologický celok Ondavská vrchovina[2].

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v nadmorskej výške 414 m n. m. v centre intravilánu obce Smilno v okrese Bardejov, v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie južným smerom, stáča sa na juhovýchod, v nadmorskej výške 400 m n. m. preteká cez hornú vodnú nádrž, v nadmorskej výške 396 m n. m. preteká vez dolnú vodnú nádrž, ľavým brehom obteká poľnohospodársku farmu, vyteká z intravilánu obce Smilno a pokračuje juhovýchodovýchodným smerom, je lemovaný pásom príbrežnej vegetácie, v nadmorskej výške 376 m n. m. priberá ľavostranný bezmenný prítok z poľa Kremienka, v nadmorskej výške 362 m n. m. vteká na obecnú a zároveň i okresnú hranicu medzi obcou Smilno v okrese Bardejov a obcou Cigla v okrese Svidník, pravým brehom obteká vrch Úboč s nadmorskou výškou 442 m n. m., mení smer na východ a sleduje obecnú hranicu, vteká na trojchotárnik medzi obcami Smilno a Mikulášová v okrese Bardejov, a obcou Cigla v okrese Svidník, ľavým brehom obmýva les aj lúku Došťaviská, obecnú hranicu sleduje ďalej, v nadmorskej výške 330 m n. m. opúšťa obecnú hranicu, záverečných 150 m preteká cez územie obce Cigly a v jej extraviláne ústi do Ondavy severne od intravilánu Cigly pri pasienku Nad haťou ako jej pravostranný prítok. Smilnianka má jeden bezmenný prítok.[3][4][5]

Smilnianka pramení a preteká v obci Smilno, sleduje obecnú hranicu medzi obcami Smilno, Mikulášová a Cigla a v Cigle ústi do Ondavy v okresoch Bardejov a Svidník v Prešovskom kraji, v geomorfologickej oblasti Nízke Beskydy, v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina[6].

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvod pomenovania vodného toku Smilnianka na území obce Smilno je v názve obce Smilno, v intraviláne ktorej pramení a ďalej preteká. Z toponyma Smilno rozšírením o formant -ianka bolo utvorené jednoslovné hydronymum Smilnianka ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[7]. Nová vedecká štúdia Pavla Žiga preukázala, že toponymum Smilno nemá nič spoločné s apelatívom smola vo význame čierna až čiernohnedá viskózna až tuhá organická látka získavaná ako zvyšok pri destilácii drevného dechtu; podobne preukázala, že nemá nič spoločné ani s apelatívom smilniť vo význame nezriadene sa oddávať obcovaniu s druhým pohlavím, viesť nemravný život. Toponymum Smilno má pôvod v miestnej nárečovej podobe slovanského stredovekého apelatíva smielo a jeho derivátu smielno, čiže smilo > smilno, vo význame dar, veno, výbava, dlžoba, záväzok; toto slovo je vysunuté na okraj slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Názov obce a názov potoka by spisovne mali dnes znieť Smielno a Smielňanka.[8]

Najstaršie listinne zachované názvy obce Smilno sú doložené: 1250 v podobe Zemelnye, 1269 Zemeldene, 1277 Scemela[9].

Hydronymum Smilnianka bolo štandardizované v roku 1990[10]. V čase štandardizačného procesu názvu vodného toku neexistovali hydronymá s rovnakým homonymným názvom Smilnianka v kategórii slovenskej hydronymie.


Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-02-01].
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-01]
  3. Priebeh vodného toku Smilnianka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-01-31].
  4. Geografické názvy okresu Bardejov A23. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-259/1992 zo 16.6.1992. 89 s. S. 46, 54, 67, 70. ISBN 80-900509-5-6.
  5. Geografické názvy okresu Svidník A31. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra, GK-1115/1993 z 9.6.1993. 78 s. S. 18, 65. ISBN 80-900509-5-6.
  6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 13, 128-133. 079-902-87
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 134, 141, 144.
  8. Žigo, Pavol: Smilno. Kultúra slova, Bratislava, 2021, ročník 55, č. 1, s. 34 -39. [4] [cit. 2022-02-02].
  9. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1977. 525 s. 1, s. 268.
  10. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy. A 18. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S 33, 74. ISBN 80-85164-17-5.