Preskočiť na obsah

Soľ (chémia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ako soľ sa označujú:

Bežné soli ako chlorid sodný, dusičnan draselný či síran horečnatý spĺňajú obidve definície, ale napríklad chlorid titaničitý len prvú definíciu, pretože je nevodivý.

Typickými vlastnosťami solí sú vysoká teplota topenia (kuchynská soľ 801 °C) a rozpustnosť v polárnych rozpúšťadlách (napr. vo vode) za vzniku elektrolytov. V biológii sa veľa dôležitých látok dostáva do tiel vo forme solí, ktoré sa potom menia na ióny (vápnik; (Ca) horčík; (Mg) sodík; (Na) minerálne látky a pod.).

Delenie[upraviť | upraviť zdroj]

 • kyslé soli: vznikajú pri neúplnej neutralizácii viacsýtnych kyselín a preto obsahujú vodík (napr. NaHSO4); podľa počtu atómov vodíka spotrebovaných pri neutralizácii sa rozlišujú:
  • primárne soli
  • sekundárne soli
  • terciárne soli
 • zásadité soli: vznikajú pri neúplnej neutralizácii viacsýtnych zásad a preto obsahujú hydroxidové skupiny (napr. Mg(OH)Cl)

Niektoré vlastnosti solí[upraviť | upraviť zdroj]

 • V tuhom stave obvykle nevedú elektrický prúd, v tavenine a v roztokoch sú obvykle dobrými vodičmi elektrického prúdu.
 • V prírode sa obvykle nachádzajú v kryštalickom stave.
 • V kryštáloch solí sú iónové väzby. Tieto väzby sú veľmi pevné a zapríčiňujú vysokú teplotu topenia a varu.
 • Väčšina solí je vo vode rozpustná. Vodný roztok takýchto solí obsahuje katióny a anióny rozpustenej soli.
 • Soľ nemení svoju farbu vo vode. To dokáže len cukor.

Príklady solí[upraviť | upraviť zdroj]

 • NaCl - chlorid sodný, výroba : NaOH, Cl2, Na, kuchynská soľ
 • AgBr - bromid strieborný. Kryštalická látka, citlivá na svetlo, výroba fotografických materiálov
 • Na2CO3 - uhličitan sodný, biela - kryštalická látka, výroba skla a pracích prostriedkov.
 • CaCO3 - uhličitan vápenatý, biela, nerozpustná látka, v prírode sa vyskytuje vo vápenci, stavebný materiál, vyrába sa pálením vápenca, používa sa ako prísada pri výrobe železa a ako vápenaté minerálne hnojivo
 • NaNO3 - dusičnan sodný, biela, kryštalická látka, použitie pri výrobe pušného prachu
 • AgNO3 - dusičnan strieborný, biela kryštalická látka, použitie v kožnom lekárstve, významné analytické skúmadlo.
 • CaSO4 - síran vápenatý, kryštalizuje ako dihydrát CaSO4 .2H2O (sadrovec), nerozpustný vo vode, požitie na výrobu pálenej sadry, prísada do cementu a hnojív
 • CuSO4 - síran meďnatý, kryštalizuje ako pentahydrát CuSO4 .5H2O (modrá skalica), žíhaním stráca vodu a vzniká biely hygroskopický prášok CuSO4. Použitie: na výrobu farieb, na elektrolytické pomeďovanie, proti plesniam, na morenie obilia.