Preskočiť na obsah

Bromid strieborný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid strieborný
Bromid strieborný
Bromid strieborný
Bromid strieborný
Bromid strieborný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AgBr
Vzhľad Žltkastá kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 187,8 u
Molárna hmotnosť 187,772 g/mol
Teplota topenia 432 °C
Teplota rozkladu 1 303 °C
Hustota 6,473 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
0,000 008 g/100 ml (0 °C)
0,000 37 g/100 ml (100 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 401,7 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia -99,5 kJ/mol
Štandardná entropia 100,9 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -96 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,278 5 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H410
Vety P P273, P391, P501
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7785-23-1
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid strieborný (AgBr) je žltkastá kryštalická látka takmer nerozpustná vo vode, používaná (podobne ako aj iné halogenidy striebra) vo fotografickom priemysle.

V prírode sa vyskytuje ako minerál brómargyrit.

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid strieborný sa najčastejšie sa pripravuje reakciou dusičnanu strieborného s bromidom draselným:

AgNO3(aq) + KBr(aq) → AgBr(s)+ KNO3(aq).

Fyzikálne vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Na priamom slnečnom svetle sa bromid strieborný postupne rozkladá, čo sa prejavuje tmavnutím spočiatku kanárikovo žltej farby na šedú. Šedá farba je spôsobená vznikajúcim striebrom pri rozklade.

Rovnica rozkladu:

2 AgBr-svetlo → 2 Ag + Br2
Štruktúra mriežky halogenidov striebra
Zlúčenina Kryštál Štruktúra mriežka, a/Å
fluorid strieborný, AgF FCC kamenná soľ, NaCl 4,936
chlorid strieborný, AgCl FCC kamenná soľ, NaCl 5,549 1
bromid strieborný, AgBr FCC kamenná soľ, NaCl 5,774 5
Štruktúra bunky
Plošne stredová kubická štruktúra Štruktúra kamennej soli, NaCl
Plošne stredová kubická štruktúra Štruktúra kamennej soli

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid stříbrný na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).