Preskočiť na obsah

Bromid ortutný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid ortutný
Bromid ortutný
Bromid ortutný
Bromid ortutný
Bromid ortutný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HgBr (Hg2Br2)
Vzhľad biele až ľahko žltkasté kryštály alebo prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 561,0 u
Molárna hmotnosť 560,99 g/mol
Teplota sublimácie 345 °C
Hustota 7,678 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
0,00 003 9 g/100 ml
v polárnych rozpúšťadlách:
silné kyseliny
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -204,3 kJ/mol
Štandardná entropia 218,9 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -378,1 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,186 6 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H300, H310, H330, H373, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P260, P264, P273, P280, P284, P301+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi jedovatá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
jedovatá

(T+)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R26/27/28, R33, R50/53
Vety S S13, S28, S45, S60, S61
NFPA 704
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 15385-58-7
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid ortutný je biela anorganická látka, jedovatá zlúčenina kyseliny bromovodíkovej a ortuti, ktorá sa vyskytuje vo forme diméru. Pri zahrievaní sa uvoľňuje bróm, čo zafarbuje látku do žlta. Má fluorescenčné vlastnosti, v UV žiarení svieti na oranžovo. Existuje mimoriadne vzácny nerast (kuzminit), ktorý má podobné zloženie, Hg2(BrCl)2.

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid ortutný sa vyrába reakciou bromidu sodného a dusičnanu ortutného.

2 NaBr + Hg2(NO3)2 → 2 HgBr + 2 NaNO3

Pri zahrievaní sa táto látka však rozpadá na ortuť a bromid ortuťnatý.

2 HgBr → HgBr2 + Hg

Pri ďalšom zahrievaní sa látka rozpadá na ortuť a bróm.

HgBr2 → Br + Hg

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid rtuťný na českej Wikipédii.