Bromid ortutnatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid ortutnatý
Bromid ortutnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec HgBr2
Vzhľad biela práškovitá alebo kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 360,4 u
Molárna hmotnosť 360,41 g/mol
Teplota topenia 236 °C
Teplota varu 322 °C
Hustota 6,109 g/cm³
5,12 g/cm³ (240 °C, kvapalina)
Rozpustnosť vo vode:
0,30 g/100 ml (0 °C)
0,55 g/100 ml (20 °C)
0,61 g/100 ml (25 °C)
0,66 g/100 ml (30 °C)
0,91 g/100 ml (40 °C)
1,26 g/100 ml (50 °C)
1,68 g/100 ml (60 °C)
2,80 g/100 ml (80 °C)
4,88 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
53,5 g/100 ml (0 °C)
65,3 g/100 ml (20 °C)
76 g/100 ml (40 °C)
85,1 g/100 ml (60 °C)
etanol
27,3 g/100 ml (0 °C)
28,6 g/100 ml (20 °C)
34,0 g/100 ml (40 °C)
42,3 g/100 ml (60 °C)
v nepolárnych rozpúšťadlách:
pyridín
24,0 g/100 ml (10 °C)
29,6 g/100 ml (30 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 49,7 J/g
Entropia varu 164,3 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia -170,8 kJ/mol
Štandardná entropia 179,8 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -152,3 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,211 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H300, H310, H330, H373, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P273, P280, P302+352, P309+310, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi jedovatá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
jedovatá

(T+)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R26/27/28, R33, R50/53
Vety S S1/2, S13, S28, S36, S45, S60, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7789-47-1
Číslo UN 1634
EINECS číslo 232-169-3
Číslo RTECS OV7415000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid ortutnatý (HgBr2) je anorganická zlúčenina brómu a ortute patriaca medzi halogenidy. Rovnako ako chlorid ortutnatý je vysoko toxický.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid ortutnatý sa používa v laboratóriách ako činidlo.

Reakcia[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid ortutnatý sa používa ako činidlo v Koenigsovej-Knorrovej reakcii.[1][2] Používa sa aj na test prítomnosti arzénu.[3]

Arzén je najprv prevedený na arzán zlučovaním s vodíkom. Arzán potom reaguje s bromidom ortutnatým:

AsH3 + 3 HgBr2 → As(HgBr)3 + 3 HBr

Ak je arzén prítomný, biely bromid ortutnatý zmení farbu na žltú, čiernu alebo hnedú.[4]

Bromid ortutnatý prudko reaguje s elementárnym indiom pri vysokej teplote.[5]

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. HORTON, Derek. Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry. Amsterdam : Elseveir Academic Press, 2004. Dostupné online. ISBN 0-12-007259-9. S. 76.
  2. STICK, Robert V. Carbohydrates: The Sweet Molecules of Life. San Diego : Academic Press, 2001. Dostupné online. ISBN 0-12-670960-2. S. 125.
  3. PEDERSON, Ole. Pharmaceutical Chemical Analysis. Boca Raton, Florida : CRC Press, 2006. Dostupné online. ISBN 0-8493-1978-1. S. 107.
  4. TOWNSEND, Timothy G.; SOLO-GABRIELE, Helena. Environmental Impacts of Treated Wood. Boca Raton, Florida : CRC Press, 2006. Dostupné online. ISBN 0-8493-6495-7. S. 339.
  5. BRETHERICK, Leslie; URBEN, P. G.; PITT, Martin John. Bretherick's Handbook of Reactive Chemical Hazards. Amsterdam : Elseveir Academic Press, 1999. Dostupné online. ISBN 0-7506-3605-X. S. 110.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid rtuťnatý na českej Wikipédii.