Preskočiť na obsah

Bromid vápenatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid vápenatý
Bromid vápenatý
Bromid vápenatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CaBr2
Vzhľad Biela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 200,0 u (bezvodný)
308,0 u (hexahydrát)
Molárna hmotnosť 199,89 g/mol (bezvodný)
307,98 g/mol (hexahydrát)
Teplota topenia 730 °C (bezvodný)
38,2 °C (hexahydrát)
Teplota varu 810 °C
Teplota rozkladu 149 °C (hexahydrát, dehydratácia -6 H2O)
Hustota 3,353 g/cm³ (bezvodný)
2,295 g/cm³ (hexahydrát)
Rozpustnosť vo vode:
bezvodný
125 g/100 ml (0 °C)
132 g/100 ml (10 °C)
143 g/100 ml (20 °C)
153 g/100 ml (25 °C)
213 g/100 ml (40 °C)
278 g/100 ml (60 °C)
295 g/100 ml (80 °C)
312 /100 ml (105 °C)
Hexahydrát
593,2 g/100 ml (0 °C)
1 003,6 g/100 ml (20 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
Metanol
50,4 g/100 ml (0 °C)
56,2 g/100 ml (20 °C)
97,8 g/100 ml (60 °C)
Acetón
2,72 g/100 ml (20 °C)
Glycerol
Etanol
Termochemické vlastnosti
Entropia rozpúšťania -520,3 J/g (bezvodný)
-14,9 J/g (hexahydrát)
Štandardná zlučovacia entalpia -674,9 kJ/mol (bezvodný)
-2 500 kJ/mol (hexahydrát)
Štandardná entropia 130 J K-1 mol-1 (bezvodný)
304,7 J K-1 mol-1 (hexahydrát)
Štandardná Gibbsová energia -656,5 kJ/mol (bezvodný)
-2 118,9 kJ/mol (hexahydrát)
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H315
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P žiadne vety P
Európska klasifikácia látok
Hrozby podľa MSDS
Dráždivá látka
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R36/37/38
Vety S S26, S36
NFPA 704
0
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7789-41-5
22208-73-7 (dihydrát)
13477-28-6 (hexahydrát)
EINECS číslo 232-164-6
Číslo RTECS EV9328000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid vápenatý (CaBr2) je vápenatá soľ kyseliny bromovodíkovej. V tuhom stave ide o biele, silne hygroskopické kryštáliky.

Používa sa v rezných kvapalinách, liečivách, mraziacich zmesiach, potravinárskych konzervačných látkach, vo spomaľovačoch horenia a v oblasti fotografie.[1]

Bromid vápenatý možno pripraviť napríklad reakciou oxidu vápenatého s kyselinou bromovodíkovou alebo reakciou kovového vápnika s elementárnym brómom.

Pri silnom zahrievaní bromidu vápenatého na vzduchu vzniká oxid vápenatý a bróm:

2 CaBr2 + O2 → 2 CaO + 2 Br2

V tejto reakcii dochádza k oxidácii bromidu na bróm.

Podobné zlúčeniny[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Chemical Land 21 [online]. [Cit. 2008-12-25]. Dostupné online (anglicky)

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid vápenatý na českej Wikipédii.