Chlorid vápenatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid vápenatý
Chlorid vápenatý
Chlorid vápenatý
Chlorid vápenatý
Chlorid vápenatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CaCl2
Vzhľad Biela práškovitá alebo kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 111,0 u (bezvodný)
129,0 u (monohydrát)
147,0 u (dihydrát)
183,1 u (tetrahydrát)
219,1 u (hexahydrát)
Molárna hmotnosť 110,99 g/mol (bezvodný)
129,0 g/mol (monohydrát)
147,02 g/mol (dihydrát)
183,05 g/mol (tetrahydrát)
219,08 g/mol (hexahydrát)
Teplota topenia 772,0 °C (bezvodný)
260,0 °C (monohydrát)
176,0 °C (dihydrát)
45,5 °C (tetrahydrát)
30,0 °C (hexahydrát)
Teplota varu 1 600 °C
Hustota 1,15 g/cm³ (bezvodný)
1,84 g/cm³ (dihydrát)
1,83 g/cm³ (tetrahydrát)
1,71 g/cm³ (20 °C, hexahydrát)
Rozpustnosť vo vode:
bezvodný
59,5 g/100 ml (0 °C)
74,5 g/100 ml (20 °C)
158,0 g/100 ml (100 °C)
dihydrát
97,6 g/100 ml (0 °C)
130,1 g/100 ml (20 °C)
437,4 g/100 ml (100 °C)
hexahydrát
283,6 g/100 ml (0 °C)
3 639,8 g/100 ml (30 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
21,8 g/100 ml (0 °C)
29,2 g/100 ml (20 °C)
38,5 g/100 ml (40 °C)
etanol
18,3 g/100 ml (0 °C)
25,8 g/100 ml (20 °C)
353,0 g/100 ml (40 °C)
acetón
0,01 g/100 ml (20 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 255,6 J/g
Entropia varu −692 J/g (18 °C)
87,2 J/g (18 °C, hexahydrát)
Štandardná zlučovacia entalpia −795 kJ/mol
Štandardná entropia 113,8 J K−1 mol−1
Štandardná Gibbsová energia −750,2 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,654 J K−1 g−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H319
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Dráždivá látka
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R36
Vety S S22, S24
NFPA 704
0
2
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10043-52-4 (bezvodný)
22691-02-7 (monohydrát)
10035-04-8 (dihydrát)
25094-02-4 (tetrahydrát)
07774-34-7 (hexahydrát)
EINECS číslo 233-140-8
Číslo RTECS EV9800000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid vápenatý (CaCl2, v potravinárstve sa označuje ako prídavná látka E509) je biela, jemne kryštalická až práškovitá látka. Je veľmi hygroskopický, na vzduchu sa mení na dihydrát, potom tetrahydrát a hexahydrát. Je rozpustný vo vode, metanole, etanole a acetóne.

Možno ho pripraviť reakciou uhličitanu vápenatého (vápenca) a kyseliny chlorovodíkovej:

CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + H2O + CO2

Fyzikálno-chemické vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Bezvodý chlorid vápenatý

Chlorid vápenatý sa veľmi dobre rozpúšťa vo vode. Bezvodý sa rozpúšťa za uvoľňovania veľkého množstva tepla a voda sa zohrieva, tzv. hydratačné teplo, zatiaľ čo hexahydrát naopak teplo spotrebováva a voda sa ochladzuje (túto vlastnosť má tiež napríklad tiosíran sodný). Ďalej sa chlorid vápenatý dobre rozpúšťa v etanole, metanole, nepatrne tiež v acetóne a glycerole.

Bezvodý chlorid vápenatý púta veľmi silno vzdušnú vlhkosť zo vzduchu za vzniku hydrátu a radí sa tak medzi hygroskopické látky.

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Bezvodý chlorid vápenatý sa používa ako sušiace činidlo do exsikátora pre látky, ktoré slabo viažu vodu. Zmes ľadu a hexahydrátu chloridu vápenatého v hmotnostnom pomere 1:1,5 dosahuje teploty −49 °C, preto sa používa ako chladiaca zmes do chladiacich kúpeľov. 30% vodný roztok chloridu vápenatého tuhne pri teplote −55 °C, preto sa využíva pre ochranu uhlia, hornín a iných sypkých materiálov pred zamŕzaním.

Roztokom chloridu vápenatého (koncentrácia závisí na poveternostných podmienkach) sa pri zimnej údržbe komunikácií pri väčších mrazoch zvlhčujú posypové soli na báze chloridu sodného pri posype vozoviek technológiou „vlhčenej soli“ (pri slabších mrazoch sa soľ zvlhčuje len roztokom chloridu sodného). Chlorid vápenatý pre posyp bol v roku 2001 asi 6× drahší ako posypová soľ chlorid sodný, má však rýchlejší účinok a pôsobia pri nižších teplotách. Eutektický bod vodného roztoku s ideálnou koncentráciou asi 30% môže byť −50 °C, pre bežné potreby zimného ošetrovanie komunikácií je chlorid vápenatý veľmi účinný až do −35 °C (chlorid sodný len do zhruba −5 °C, maximálne −7 °C). Podľa švédskych výskumov však viac narušuje betón, a preto Švédsko od jeho užívania úplne ustúpilo.

V potravinárskom a farmaceutickom priemysle sa používa ako látka upravujúce pH, protispekacia a spevňujúca látka, ďalej slúži na výrobu doplnkov stravy a dialyzačných a infúznych roztokov.

Podobné zlúčeniny[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externý odkaz[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid vápenatý na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).