Acetón

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Acetón (CH3COCH3, tiež propanón, systémový názov dimetylketón) je najjednoduchší ketón. Za normálnych podmienok to je bezfarebná, ľahko zápalná a zapáchajúca kvapalina. Ľahko sa rozpúšťa vo vode, etanole, éteri a iných organických rozpúšťadlách, pričom sa používa sám ako dôležité rozpúšťadlo. V zmesi so vzduchom tvorí výbušné pary.

Acetón
Acetón
Acetón
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3COCH3
Synonymá propanón
Vzhľad bezfarebná zapáchajúca kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 58,08 g/mol
Teplota topenia -95 do -93 °C -139 do -136 °F 178 do 180 K
Teplota varu 59 do 57 °C 133 do 134 °F 329 do 330 K
Hustota 0,7899 g/cm3
Rozpustnosť Miešatelný
Teplota vzplanutia −20 °C −4 °F 253 K
Teplota vznietenia 465 °C 869 °F 738 K
Medze výbušnosti 2.6–12.8%
Termochemické vlastnosti
Merná tepelná kapacita 125.45 J/mol·K
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka07 - dráždivá látka
Vety H H225, H319, H336
Vety EUH EUH?
Vety P P210, P261, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka Dráždivá látka
Veľmi
horľavá
(F)
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R11, R36, R66, R67
Vety S S2, S9, S16, S26
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 67-64-1
Číslo UN 1090
EINECS číslo 67-64-1
Číslo RTECS AL3150000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Toxicita[upraviť | upraviť zdroj]

Acetón je mierne toxická látka, ktorej nežiadúce účinky sa zvyšujú pri dlhodobej expozícii. Pri akútnej otrave je podráždená sliznica a pri chronickej otrave vznikajú zápaly spojiviek, nosohltanu a priedušiek.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Ketón s najväčším objemom priemyselnej výroby (takmer 3 milióny ton ročne).

Staré spôsoby výroby
Súčasná výroba

Cumene-process-overview-2D-skeletal.png

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

V domácnosti je veľmi známy ako aktívna látka odlakovačov, ktoré po ňom páchnu. Je jedným z najpoužívanejších organických rozpúšťadiel. Acetón sa ďalej používa na výrobu plastov (metylmetakrylát), vlákien, liečiv (chloroform, niektoré uspávacie prostriedky) a iných chemikálií.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]