Kumén

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kumén
Kumén
Kumén
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C9H12
Synonymá izopropylbenzén
Vzhľad Bezfarebná tekutina
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 120,19 g/mol
Teplota topenia −96 °C (−141 °F 177 K)
Teplota varu 152 °C (306 °F 425 K)
Hustota 0,862 g/cm³
Rozpustnosť rozpustný v acetóne, étere a etanole
Teplota vzplanutia 43 °C (109 °F 316 K)
Teplota vznietenia 424 °C (795 °F 697 K)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie08 - látka nebezpečná pre zdravie02 - horľavá látka
Vety H H?
Vety EUH EUH?
Vety P P?
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R10, R37, R51/53, R65
Vety S S2, S24, S37, S61, S62
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
2
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 98-82-8
Číslo RTECS GR8575000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Kumén je triviálny názov pre izopropylbenzén, organickou zlúčeninou patriacou medzi aromatické uhľovodíky. Je zložkou surovej ropy a rafinovaných palív. Je to bezfarebná horľavá kvapalina s teplotou varu 152 °C. Takmer všetok kumén je vyrábaný priemyselne ako čistá látka a prevádzaný na kuménhydroperoxid, ktorý je surovinou pre syntézu iných priemyselne dôležitých chemikálií, hlavne fenolu a acetónu.

Izopropylbenzén je stabilný, ale môže vytvárať peroxidy pokiaľ sa pri skladovaní dostane do kontaktu so vzduchom, preto je dôležité aby sa pred ohrievaním alebo destilovaním otestovala prítomnosť peroxidov.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Komerčná výroba Kuménu vychádza z katalytickej alkylácie benzénu s pridaním propylénu. V minulosti sa ako katalyzátor používala tuhá kyselina fosforečná nanesenú na oxide hlinitom. Od polovice 90. rokov 20. storočia začala komerčná výroba používať zeolitové katalyzátory.

Bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Výskum zistil, že myšiam vystaveným výparom kuménu sa vytvorili nádory v pečeni a pľúcach. V roku 2014 bol kumén pridaný na zoznam karcinogénov.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kumén