Chlorid nikelnatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid nikelnatý
Chlorid nikelnatý
Chlorid nikelnatý
Chlorid nikelnatý
Chlorid nikelnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NiCl2
Vzhľad zlatožltý prášok (bezvodný)
hnedožlté kryštály (dihydrát)
žltozelené kryštály (tetrahydrát)
zelené kryštály (hexahydrát)
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 129,6 u (bezvodný)
165,6 u (dihydrát)
201,7 u (tetrahydrát)
237,7 u (hexahydrát)
Molárna hmotnosť 129,60 g/mol (bezvodný)
165,63 g/mol (dihydrát)
201,66 g/mol (tetrahydrát)
237,69 g/mol (hexahydrát)
Teplota topenia 1 009 °C (196 kPa) (bezvodný)
80 °C (hexahydrát)
Teplota sublimácie 970 °C
Hustota 3,508 g/cm³ (bezvodný)
2,56 g/cm³ (dihydrát)
2,217 g/cm³ (20 °C, tetrahydrát)
1,92 g/cm³ ( 20 °C, hexahydrát)
Rozpustnosť vo vode:
bezvodný
53,4 g/100 ml (0 °C)
65,6 g/100 ml (25 °C)
76,0 g/100 ml (50 °C)
86,2 g/100 ml (75 °C)
87,6 g/100 ml (100 °C)
dihydrát
143,52 g/100 ml (70 °C)
144,32 g/100 ml (80 °C)
146,87 g/100 ml (100 °C)
tetrahydrát
184,88 g/100 ml (30 °C)
190,13 g/100 ml (40 °C)
233,47 g/100 ml (60 °C)
hexahydrát
174,5 g/100 ml (0 °C)
475,5 g/100 ml (60 °C)
596 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
etanol
glycerol
dietyléter
Termochemické vlastnosti
Entropia rozpúšťania -642 J/g
Entropia sublimácie 1 737 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia -316,1 kJ/mol (bezvodný)
-924,4 kJ/mol (dihydrát)
-1 527,0 kJ/mol (tetrahydrát)
-2 116,2 kJ/mol (hexahydrát)
Štandardná entropia 98,07 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -272,6 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,533 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H301, H315, H317, H331, H334, H341, H350i, H360D, H372, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P273, P281, P302+352, P304+340, P309+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Jed Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Jed
(T)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R23/25, R38, R42/43, R48/23, R49, R50/53, R61, R68
Vety S S45, S53, S60, S61
NFPA 704
0
2
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7718-54-9 (bezvodný)
7791-20-0 (hexahydrát)
Číslo UN 3288
EINECS číslo 231-743-0
Číslo RTECS QR6480000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid nikelnatý (NiCl2) je v bezvodom stave zlatožltá hygroskopická práškovitá látka. V závislosti na hydratácii sa mení jeho farba. Je dobre rozpustný vo vode a tiež metanole, etanole, glycerole a dietyléteri. Dihydrát tvorí hnedožlté, tetrahydrát žltozelené a hexahydrát sýto zelené kryštály. V prírode sa zriedkavo vyskytuje v podobe hexahydrátu ako minerál nikelbischofit. Chlorid nikelnatý je východzou zlúčeninou pre ďalšie nikelnaté zlúčeniny i chemické syntézy. Rovnako ako ďalšie zlúčeniny niklu je karcinogénny.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid nikelnatý sa získava premývaním zvyškov po výrobe niklu kyselinou chlorovodíkovou a priemyselne potom priamou syntézou chlóru a niklu.

Ni + Cl2 → NiCl2

Pre získanie bezvodej soli z hexahydrátu nemožno využiť tepelnú dehydratáciu. Najvýhodnejšie je vysušiť ho pomocou tionylchloridu (SOCl2) za tepla alebo za zahrievania v prúde plynného chlorovodíka HCl:

NiCl2•6 H2O + 6 SOCl2 → NiCl2 + 6 SO2 + 12 HCl

Dehydratácia je sprevádzaná zmenou farby zo zelenej na žltú.

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid nikelnatý a jeho hydráty sa využívajú v organickej syntéze.
Ako slabá Lewisova kyselina napr. pre regioselektivnú izomerizáciu diénov:

Reakčná schéma pre izomerizaciu diénov
ArI + P(OEt)3 → ArP(O)(OEt)2 + EtI

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid nikelnatý na českej Wikipédii.