Chlorid nikelnatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Chlorid nikelnatý
Chlorid nikelnatý
Chlorid nikelnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NiCl2
Vzhľad zlatožltý prášok (bezvodný)
hnedožlté kryštály (dihydrát)
žltozelené kryštály (tetrahydrát)
zelené kryštály (hexahydrát)
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 129,6 u (bezvodný)
165,6 u (dihydrát)
201,7 u (tetrahydrát)
237,7 u (hexahydrát)
Molárna hmotnosť 129,60 g/mol (bezvodný)
165,63 g/mol (dihydrát)
201,66 g/mol (tetrahydrát)
237,69 g/mol (hexahydrát)
Teplota topenia 1 009 °C (196 kPa) (bezvodný)
80 °C (hexahydrát)
Teplota sublimácie 970 °C
Hustota 3,508 g/cm³ (bezvodný)
2,56 g/cm³ (dihydrát)
2,217 g/cm³ (20 °C, tetrahydrát)
1,92 g/cm³ ( 20 °C, hexahydrát)
Rozpustnosť vo vode:
bezvodný
53,4 g/100 ml (0 °C)
65,6 g/100 ml (25 °C)
76,0 g/100 ml (50 °C)
86,2 g/100 ml (75 °C)
87,6 g/100 ml (100 °C)
dihydrát
143,52 g/100 ml (70 °C)
144,32 g/100 ml (80 °C)
146,87 g/100 ml (100 °C)
tetrahydrát
184,88 g/100 ml (30 °C)
190,13 g/100 ml (40 °C)
233,47 g/100 ml (60 °C)
hexahydrát
174,5 g/100 ml (0 °C)
475,5 g/100 ml (60 °C)
596 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
etanol
glycerol
dietyléter
Termochemické vlastnosti
Entropia rozpúšťania -642 J/g
Entropia sublimácie 1 737 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia -316,1 kJ/mol (bezvodný)
-924,4 kJ/mol (dihydrát)
-1 527,0 kJ/mol (tetrahydrát)
-2 116,2 kJ/mol (hexahydrát)
Štandardná entropia 98,07 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -272,6 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,533 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H301, H315, H317, H331, H334, H341, H350i, H360D, H372, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P273, P281, P302+352, P304+340, P309+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Jed Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Jed
(T)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R23/25, R38, R42/43, R48/23, R49, R50/53, R61, R68
Vety S S45, S53, S60, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7718-54-9 (bezvodný)
7791-20-0 (hexahydrát)
Číslo UN 3288
EINECS číslo 231-743-0
Číslo RTECS QR6480000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid nikelnatý (NiCl2) je v bezvodom stave zlatožltá hygroskopická práškovitá látka. V závislosti na hydratácii sa mení jeho farba. Je dobre rozpustný vo vode a tiež metanole, etanole, glycerole a dietyléteri. Dihydrát tvorí hnedožlté, tetrahydrát žltozelené a hexahydrát sýto zelené kryštály. V prírode sa zriedkavo vyskytuje v podobe hexahydrátu ako minerál nikelbischofit. Chlorid nikelnatý je východzou zlúčeninou pre ďalšie nikelnaté zlúčeniny i chemické syntézy. Rovnako ako ďalšie zlúčeniny niklu je karcinogénny.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid nikelnatý sa získava premývaním zvyškov po výrobe niklu kyselinou chlorovodíkovou a priemyselne potom priamou syntézou chlóru a niklu.

Ni + Cl2 → NiCl2

Pre získanie bezvodej soli z hexahydrátu nemožno využiť tepelnú dehydratáciu. Najvýhodnejšie je vysušiť ho pomocou tionylchloridu (SOCl2) za tepla alebo za zahrievania v prúde plynného chlorovodíka HCl:

NiCl2•6 H2O + 6 SOCl2 → NiCl2 + 6 SO2 + 12 HCl

Dehydratácia je sprevádzaná zmenou farby zo zelenej na žltú.

Využitie[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid nikelnatý a jeho hydráty sa využívajú v organickej syntéze.
Ako slabá Lewisova kyselina napr. pre regioselektivnú izomerizáciu diénov:

Reakčná schéma pre izomerizaciu diénov
ArI + P(OEt)3 → ArP(O)(OEt)2 + EtI

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid nikelnatý na českej Wikipédii.