Chlorid horečnatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid horečnatý
Chlorid horečnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec MgCl2
MgCl2 • 6 H2O
Vzhľad biele kryštáliky alebo prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 95,2 u (bezvodý)
203,3 u (hexahydrát)
Molárna hmotnosť 95,211 g/mol (bezvodý)
203,303 g/mol (hexahydrát)
Teplota topenia 708 °C (bezvodý)
117,2 °C (hexahydrát)
Teplota varu 1 412 °C
Hustota 2,325 g/cm³
(25 °C)
2,316 g/cm³ (30 °C)
1,569 g/cm³ (17 °C, hexahydrát)
1,276 g/cm³ (20 °C, 30% roztok)
Rozpustnosť vo vode:
Bezvodý
52,9 g/100 ml (0 °C)
53,8 g/100 ml (10 °C)
54,8 g/100 ml (20 °C)
55,5 g/100 ml (25 °C)
56 g/100 ml (30 °C)
58 g/100 ml (40 °C)
61,3 g/100 ml (60 °C)
65,8 g/100 ml (80 °C)
73 g/100 ml (100 °C)
Hexahydrát
282,43 g/100 ml (0 °C)
304,35 g/100 ml (20 °C)
403,72 g/100 ml (60 °C)
578,29 g/100 ml (80 °C)
895,56 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
Metanol
15,5 g/100 ml (0 °C)
16 g/100 ml (20 °C)
17,8 g/100 ml (40 °C)
20,4 g/100 ml (60 °C)
16 g/100 ml (20 °C, hexahydrát)
Etanol
3,6 g/100 ml (0 °C)
5,6 g/100 ml (20 °C)
10 g/100 ml (40 °C)
15,9 g/100 ml (60 °C)
5,6 g/100 ml (20 °C, hexahydrát)
Pyridín
1,28 g/100 ml (0 °C)
1,06 g/100 ml (20 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 417 J/g
Entropia varu 1 440 J/g
Entropia rozpúšťania -1 595 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia −641,8 kJ/mol (bezvodý)
−2 499,6 kJ/mol (hexahydrát)
Štandardná entropia 89,9 J K−1mol−1 (bezvodý)
366 J K−1 mol−1 (hexahydrát)
Štandardná Gibbsová energia −592,5 kJ/mol (bezvodý)
−2 115,6 kJ/mol (hexahydrát)
Merná tepelná kapacita 0,747 J K−1 g−1 (bezvodý)
1,549 J K−1 g−1 (hexahydrát)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H žiadne vety H
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P žiadne vety P
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R36/37/38
Vety S S22, S24/25, S26, S37/39
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7786-30-3 (bezvodý)
7791-18-6 (hexahydrát)
EINECS číslo 232-094-6
Číslo RTECS OM2975000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid horečnatý (MgCl2) je biela, hygroskopická látka, ktorá tvorí niekoľko hydrátov so všeobecným vzorcom MgCl2•x(H2O). Táto zlúčenina je typický iónový halogenid, ktorý sa veľmi dobre rozpúšťa vo vode. Chlorid horečnatý sa získava z morskej vody. Bezvodý chlorid horečnatý sa používa na výrobu kovového horčíka.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

  • Vodný roztok sa používa na plnenie nemrznúcich zmesí. Napríklad sa používa na plnenie pneumatík, ako záťaže traktorov.
  • Elektrolýzou taveniny chloridu horečnatého sa vyrába kovový horčík.

V niektorých krajinách (napríklad v Česku a Slovinsku) sa v nepatrnom rozsahu používa ako posypová soľ (resp. prímes) na zimný posyp. Je však vhodný iba pre likvidačný posyp, nie pre preventívne posyp.[1]

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid horečnatý je možné vyrobiť napríklad neutralizáciou hydroxidu horečnatého kyselinou chlorovodíkovou:

Mg(OH)2 + 2 HCl → MgCl2 + 2 H2O

ďalšou možnosťou prípravy je spaľovanie kovového horčíka v elementárnym chlóru:

Mg + Cl2 → MgCl2

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Karel Melcher: Posypové materiály pre zimnú údržbu komunikácií v ČR a v krajinách EÚ, Ekolist.cz, 3. 12. 2001

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chémia 1. diel, 1. vydania 1961
  • GREENWOOD, Norman Neill; EARNSHAW, Alan. Chemie prvků. 1. vyd. Zväzok 1. Praha : Informatorium, 1993. 2 zv. ISBN 80-85427-38-9. (po česky)
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid hořečnatý na českej Wikipédii.