Chlorid mangánatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid mangánatý
Chlorid mangánatý
Chlorid mangánatý
Chlorid mangánatý
Chlorid mangánatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec MnCl2
Vzhľad Slabo až silno ružový prášok alebo kryštáliky
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 124,8 u (bezvodný)
161,9 u (dihydrát)
197,9 u (tetrahydrát)
Molárna hmotnosť 125,844 g/mol (bezvodný)
161,875 g/mol (dihydrát)
197,905 g/mol (tetrahydrát)
Teplota topenia 650 °C
Teplota varu 1 190 °C
Hustota 2,977 g/cm³ (bezvodný)
2,272 g/cm³ (dihydrát)
2,010 g/cm³ (20 °C, tetrahydrát)
Rozpustnosť vo vode:
bezvodný
63,4 g/100 ml (0 °C)
68,1 g/100 ml (10 °C)
73,9 g/100 ml (20 °C)
77,2 g/100 ml (25 °C)
80,7 g/100 ml (30 °C)
88,6 g/100 ml (40 °C)
98,2 g/100 ml (50 °C)
108,6 g/100 ml (60 °C)
112,7 g/100 ml (80 °C)
115,3 g/100 ml (100 °C)
120,0 g/100 ml (140 °C)
hexahydrát
155,96 g/100 ml (0 °C)
202,47 g/100 ml (20 °C)
348,18 g/100 ml (50 °C)
432,1 g/100 ml (60 °C)
534 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách
metanol
etanol
glycerol
pyridín
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 300 J/g
Entropia varu 1 176 J/g
Entropia rozpúšťania −582 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia −481,6 kJ/mol (bezvodný)
−1 092,8 kJ/mol (dihydrát)
−1 688,5 kJ/mol (tetrahydrát)
Štandardná entropia 118,2 J K−1 mol−1 (bezvodný)
219,0 J K−1 mol−1 (dihydrát)
311,5 J K−1 mol−1 (tetrahydrát)
Štandardná Gibbsová energia −440,8 kJ/mol (bezvodný)
−942,9 kJ/mol (dihydrát)
−1 424,8 kJ/mol (tetrahydrát)
Merná tepelná kapacita 0,579 J K−1 g−1
0,585 6 J K−1 g−1 (27 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H301, H412
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P273, P301+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Jed Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Jed
(T)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R22
Vety S žiadne vety S
NFPA 704
0
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7773-01-5 (bezvodný)
38639-72-4 (dihydrát)
13446-34-9 (tetrahydrát)
Číslo UN 3288
EINECS číslo 231-869-6
Číslo RTECS OO9625000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid mangánatý (MnCl2) je ružovkastá práškovitá látka, dobre rozpustná vo vode, ktorá zo studených vodných roztokov kryštalizuje ako ružový tetrahydrát MnCl2 • 4H2O (môže sa ešte vyskytovať v podobe dihydrátu MnCl2 • 2H2O).

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid mangánatý sa vyrába pôsobením koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej na oxid manganičitý:

MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + 2 H2O + Cl2

Táto reakcia slúži zároveň k priemyselnej výrobe chlóru. Výsledný roztok po reakcii sa neutralizuje pomocou uhličitanu mangánatého a keďže v oxide manganičitom sú ako nečistoty prítomné soli železa, tak je možné týmto spôsobom oddeliť a prečistiť.

V laboratóriu je možné chlorid mangánatý pripraviť ľahšie rozpúšťaním mangánu, uhličitanu mangánateho alebo hydroxidu mangánatého v kyseline chlorovodíkovej:

Mn + 2 HCl → MnCl2 + H2
MnCO3 + 2 HCl → MnCl2 + H2O + CO2
Mn(OH)2 + 2 HCl → MnCl2 + 2 H2O

Chemické vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Bezvodý chlorid mangánatý je polymérna tuhá látka, ktorá kryštalizuje v mriežke chloridu kademnatého. Tetrahydrát je tvorený oktaedrickými molekulami trans-Mn(H2O)4Cl2. Hydráty sa rozpúšťajú vo vode a dávajú mierne kyslé roztoky s pH okolo 4.

Je to slabá Lewisova kyselina, ktorá reaguje s chloridovými iónmi za vzniku komplexných zlúčenín obsahujúcich ióny trichloridomangánaté [MnCl3]-, tetrachloridomangánaté [MnCl4]2- a hexachloridomanganaté [MnCl6]4-. Trichloridomanganaté a tetrachloridomanganaté ióny majú polymérnu štruktúru.

Pri reakcii s bežnými organickými ligandmi dochádza k oxidácii manganatých zlúčenín za vzniku manganitých komplexov. Napríklad: anión etyléndiamíntetraoctanu mangánatého [Mn(EDTA)]-, anión kyanidu mangánatého [Mn(CN)6]3- a katión acetylacetonátu mangánatého [Mn(acac)3]. S trifenylfosínom Ph3P vytvára labilný adukt 2:1:

MnCl2 + 2 Ph3P → [MnCl2(Ph3P)2]

Bezvodý chlorid mangánatý slúži ako východzia látka pre syntézu ďalších zlúčenín mangánu. Napríklad manganocén sa pripravuje reakciou chloridu mangánatého MnCl2 s roztokom cyklopentadiénidu sodného v THF:

MnCl2 + 2 NaC5H5 → Mn(C5H5)2 + 2 NaCl

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

  • Najviac sa využíva pri výrobe suchých batérií.
  • Slúži ako prekurzor na výrobu antidetonačnej zlúčeniny trikarbonyl-metylcyklopentadienylmangánu.

Podobné zlúčeniny[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid manganatý na českej Wikipédii.