Chlorid cínatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid cínatý
Chlorid cínatý
Chlorid cínatý
Chlorid cínatý
Chlorid cínatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec SnCl2
SnCl2 • 2 H2O (dihydrát)
Vzhľad Biela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 190,0 u (bezvodný)
225,6 u (dihydrát)
Molárna hmotnosť 189,6 g/mol (bezvodný)
225,63 g/mol (dihydrát)
Teplota topenia 246 °C (bezvodný)
37,7 °C (dihydrát)
Teplota varu 623 °C
Hustota 3,95 g/cm³
2,775 g/cm³ (660 °C, kvapalina)
2,71 g/cm³ (15,5 °C, dihydrát)
Rozpustnosť vo vode:
bezvodný
83,9 g/100 ml (0 °C)
dihydrát
118,7 g/100 ml (0 °C)
659 g/100 ml (15 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
Acetón 55,6 g/100 ml (18 °C)
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 66,5 J/g
Entropia varu 375 J/g
Entropia rozpúšťania -72,3 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia  −325,3 kJ/mol (bezvodný)
−945,8 kJ/mol (dihydrát)
Štandardná Gibbsová energia  −285,6 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,647 J K−1 g−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H302, H315, H317, H319, H335
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P280, P302+352, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R22, R36/37/38, R43
Vety S S24, S26, S37
NFPA 704
0
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7772-99-8 (bezvodný)
10025-69-1 (dihydrát)
Číslo UN 3260
EINECS číslo 231-868-0
Číslo RTECS XP8700000 (bezvodný)
XP8850000 (dihydrát)
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid cínatý je antioxidant a redukčné činidlo a používa sa predovšetkým v nápojoch s oxidom uhličitým. V potravinárskom priemysle je označovaný ako prídavná látka E512.

Účinky na pokusných zvieratách[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid cínatý u pokusných zvierat spôsoboval radu porúch a problémov, ktoré zahŕňali demineralizáciu (odvápnenie) kostí, poruchy krvného obrazu (zníženie množstva červených krviniek), akumuláciu cínu v slezine, zápaly a poškodenie vnútorných orgánov, zníženie aktivity enzýmov a poškodeniu vývoja plodu.

Legislatíva[upraviť | upraviť zdroj]

V susednom Česku nie je povolené požitie tejto látky ako prídavnej látky v potravinách, pretože cín je vyhláškou definovaný ako kontaminant. V rámci Európskej únie je použitie chloridu cínatého povolené, rovnako tak aj v USA je ako prídavná látka v potravinách povolený (GRAS látka).

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid cínatý na českej Wikipédii.