Bromid zinočnatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid zinočnatý
Bromid zinočnatý
Bromid zinočnatý
Bromid zinočnatý
Bromid zinočnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec ZnBr2
Vzhľad Biely hygroskopický prášok alebo rozplývavé kryštáliky
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 225,2 u
Molárna hmotnosť 225,198 g/mol
Teplota topenia 394 °C
Teplota varu 660 °C
Hustota 4,201 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
311 g/100 ml (0 °C)
447 g/100 ml (20 °C)
618 g/100 ml (60 °C)
672,2 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
etanol
dietyléter
acetón
v nepolárnych rozpúšťadlách:
pyridín
4,5 g/100 ml (18 °C)
tetrahydrofurán
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 69,5 J/g
Entropia varu 487 J/g
Entropia rozpúšťania -279 J/g (18 °C)
Štandardná zlučovacia entalpia -329,7 kJ/mol
Štandardná entropia 136 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -312,4 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,292 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H314, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P273, P280, P301+330+331, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Žieravina Nebezpečná pre životné prostredie
Žieravina
(C)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R34
Vety S S7/8, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
3
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7699-45-8
Číslo UN 3260
EINECS číslo 231-718-4
Číslo RTECS ZH1150000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid zinočnatý je anorganická zlúčenina patriaca medzi halogenidy.

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid zinočnatý môže byť pripravený reakciou bromidu bárnatého sa síranom zinočnatým za vzniku nerozpustného síranu bárnatého a bromidu zinočnatého alebo reakciou kovového zinku s kyselinou bromovodíkovou:

BaBr2 + ZnSO4 → BaSO4 + ZnBr2
Zn + 2 HBr → ZnBr2 + H2

Štruktúra[upraviť | upraviť zdroj]

Štruktúra bromidu zinočnatého je rovnako neobvyklá ako štruktúra jodidu zinočnatého. Atómy zinku sú usporiadané tetraédricky a skupiny po 4 tetraéderov vytvárajú supertetraédre o zložení (Zn4Br10).

Dihydrát má rovnakú štruktúru ako dimérová forma bromidu hlinitého.[1]

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

  • V organickej chémii ako Lewisova kyselina
  • Ako štít proti radiácii. Dve tabuľky skla vyplnené koncentrovaným vodným roztokom bromidu zinočnatého majú veľmi veľkú hustotu, vďaka čomu dobre zachytávajú radiáciu
  • Na výrobu zinkbromidových monočlánkov

Podobné zlúčeniny[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. R. Duhlev, ID Brown and R. Faggiani: Zinc bromid dihydrate ZnBr2.2H2O: a double-salt structure. Acta Crysta. (1988). C44, 1696-1698

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid zinečnatý na českej Wikipédii.