Bromid bárnatý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid bárnatý
Bromid bárnatý
Bromid bárnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec BaBr2
Vzhľad biele kryštáliky alebo prášok
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 297,15 g/mol
Teplota topenia 847 °C
Hustota 4,886 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnosť vo vode:
90,5 g/100 ml (0 °C)
94,7 g/100 ml (10 °C)
98 g/100 ml (20 °C)
100 g/100 ml (25 °C)
106,2 g/100 ml (40 °C)
110,5 g/100 ml (50 °C)
120,7 g/100 ml (75 °C)
132 g/100 ml (100 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
etanol
takmer nerozpustný
glycerol
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -755,3 kJ/mol
Štandardná entropia 150 J K-1 mol-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H302, H332
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P261, P264, P301+312, P304+340, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R20/22
Vety S S2, S28
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10553-31-8 (bezvodný)
7791-28-8 (dihydrát)
EINECS číslo 234-140-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid bárnatý je anorganická zlúčenina brómu a bária. Podobne ako chlorid bárnatý, tiež bromid sa ľahko rozpúšťa vo vode a je toxický.

Štruktúra a vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid bárnatý kryštalizuje v štruktúre podobnej chloridu olovnatému, tvorí biele ortorombické kryštály.[1] Vo vodnom roztoku sa chová ako obyčajná soľ.

Reaguje so síranovým iónom z kyseliny sírovej a tvorí zrazeninu síranu bárnatého:

BaBr2(aq) + SO42- → BaSO4(s) + 2 Br-(aq)

Podobne reaguje aj s kyselinou šťaveľovou, fluorovodíkovou a fosforečnou.

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid bárnatý možné pripravovať zo sulfidu alebo uhličitanu bárnatého reakciou s kyselinou bromovodíkovou, takto vzniká hydratovaný bromid bárnatý. Reakcia prebehne počas krátkej doby.

BaS + HBr → BaBr2 + H2S
BaCO3 + HBr → BaBr2 + CO2 + H2O

Bromid bárnatý kryštalizuje z roztoku v podobe dihydrátu (BaBr2 • 2H2O). Bezvodú formu možno získať zahrievaním na 120 °C.[2]

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid bárnatý je prekurzorom chemikálií používaných vo fotografii aj ďalších bromidov.

Predtým sa používal na čistenie rádia v procese frakčnej kryštalizácie, ktorý vynašla Maria Curieová-Skłodowská. Pretože rádium sa z roztoku bromidu bárnatého zráža prednostne, množstvo rádia k báriu je vo zrazenine vyššia ako v roztoku.[3]

Bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid bárnatý, podobne ako iné bárnaté soli rozpustné vo vode, je toxický a pri požití môže spôsobiť vážnu otravu.

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. BRACKETT, Elizabeth B., Breackett, Thomas E., Sass, Ronald L. „The Crystal Structures of Barium Chloride, Barium Bromide, and Barium Iodide.“ [online]. 1963, rev. 2007-12-03. Dostupné online.
  2. PATNAIK, Pradyot. Handbook of inorganic chemicals. [s.l.] : [s.n.], 2003. ISBN 0070494398. S. 81 – 82.
  3. SIME, Ruth Lewin. Lise Meitner: a life in physics. [s.l.] : [s.n.], 1996. ISBN 0520208609.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid barnatý na českej Wikipédii.