Bromid hlinitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Bromid hlinitý
Bromid hlinitý
Bromid hlinitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AlBr3 (Al2Br6)
Vzhľad biela hygroskopická práškovitá alebo kryštalická pevná látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 266,7 u
Molárna hmotnosť 266,693 g/mol
Teplota topenia 97,1 °C
Teplota varu 255 °C
Hustota 3,205 g/cm³ (18 °C)
Rozpustnosť vo vode:
reaguje
v polárnych rozpúšťadlách:
alkoholy (reaguje)
v nepolárnych rozpúšťadlách:
tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)
sírouhlík
kvapalné uhľovodíky
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 42,2 J/g
Entropia varu 188 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia 180,2 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -490,6 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,377 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka
Vety H H290, H302, H314
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P280, P301+330+331, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R22, R34
Vety S S7/8, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
3
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7727-15-3
7784-27-2 (hexahydrát)
Číslo UN 1725
EINECS číslo 231-779-7
Číslo RTECS BD0350000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid hlinitý (AlBr3) je chemická zlúčenina brómu a hliníka, patrí medzi halogenidy. Najbežnejšou formou je dimér, ktorý je za normálnych podmienok hygroskopická, kryštalická pevná látka.

Je mierne toxický, LD50 je 1 598 mg/kg.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid hlinitý sa vyrába niekoľkými spôsobmi, napríklad:

6/n "[AlBr]n"→ Al2Br6 + 4 Al alebo
2 Al + 6 HBr → Al2Br6 + 3 H2, tiež priamou reakciou hliníka s brómom:
2 Al + 3 Br2 → Al2Br6

Reakcia[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid hlinitý reaguje s tetrachlórmetánom pri teplote asi 100 °C, pritom vzniká tetrabrómmetán:

4 AlBr3 + 3 CCl4 → 4 AlCl3 + 3 CBr4

S fosgénom reaguje za vzniku karbonylbromidu a chlorobromidu hlinitého:

AlBr3 + COCl2 → COBr2 + AlCl2Br

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Bezvodá forma sa používa ako katalyzátor pri Friedel-Craftsovej alkylácii (používa sa aj bezvodý chlorid hlinitý).

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid hlinitý na českej Wikipédii.