Preskočiť na obsah

Bromid boritý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid boritý
Bromid boritý
Bromid boritý
Bromid boritý
Bromid boritý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec BBr3
Vzhľad bezfarebná až jantárová kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 250,5 u
Molárna hmotnosť 250,52 g/mol
Teplota topenia −46,3 °C
Teplota varu 91,3 °C
Hustota 2,643 g/cm³
Rozpustnosť vo vode:
prudko reaguje
Teplota vzplanutia -18 °C
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -0,820 7 kJ/g
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka06 - toxická látka
Nebezpečenstvo
Vety H H300, H314, H330
Vety EUH EUH014
Vety P P260, P264, P280, P284, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R14, R35, R26/28
Vety S S9, S26, S28, S45, S1/2, S36/37/39
NFPA 704
0
3
2
W
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10294-33-4
Číslo UN 2692
EINECS číslo 233-657-9
Číslo RTECS ED7400000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid boritý (BBr3) je prudko jedovatá anorganická zlúčenina. Za bežných podmienok je to bezfarebná dymiaca kvapalina.[1] Obvykle sa vyrába zahrievaním oxidu boritého s uhlíkom za prítomnosti brómu, tým vzniká voľný bór, ktorý prudko reaguje s brómom. Bromid boritý je veľmi prchavý a dymí, pretože pary ihneď reagujú s vodou vo vzduchu za vzniku kyseliny boritej. bromovodíkovej.[2]

K vzniku bromidu boritého vedie reakcia karbidu boritého s brómom pri teplotách na 300 °C. Vzniknutý produkt je možné čistiť vákuovou destiláciou.

Bromid boritý bol prvýkrát syntetizovaný M. Poggialem v roku 1846, a to vyššie spomínanou reakciou oxidu boritého s uhlíkom a brómom pri vyššej teplote:[3]

B2O3 + 3 C + 3 Br2 → 2 BBr3 + 3 CO

Zlepšenie tejto metódy vyvinuli F. Wöhler a H. Deville v roku 1857. Ak sa použije ako vstupná surovina amorfný bór, reakčná teplota je nižšia a nevzniká žiadny oxid uhoľnatý:[4]

2 B + 3 Br2 → 2 BBr3

Podobné látky

[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid boritý na českej Wikipédii.

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. National Institute for Occupational Safety and Health. Toxicologic Review of Selected Chemicals - 132: Boron TRIBROMIDE.
  2. Vacwell Engineering Company v BHD Chemicals Ltd [1969] 1 AC 191.
  3. POGGIALE, M.. Bore - Sur un nouveau composé de brome et de bore, l'acide bromoborique et le bromoborate d'ammoniaque.. Comptes rendus hebdomadaires, 1846, roč. 22, s. 124–130. Dostupné online.
  4. WÖHLER, Friedrich; DEVILLE, Henri Étienne Sainte-Claire. Du bore.. Annales de chimie et de physique, 1858, roč. 52, s. 63–92. Dostupné online.
  5. Air Liquide Electronics U.S. LP Boron Tribromide (BBr3) Archivované 2010-05-28 na Wayback Machine

Literatúra

[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy

[upraviť | upraviť zdroj]