Jodid hlinitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jodid hlinitý
Jodid hlinitý
Jodid hlinitý
Jodid hlinitý
Jodid hlinitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AlI3
Vzhľad Biela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 407,7 u (bezvodý)
515,8 u (hexahydrát)
Molárna hmotnosť 407,69 g/mol (bezvodý)
515,786 g/mol (hexahydrát)
Teplota topenia 189,4 °C (bezvodý)
Teplota varu 360 °C
Teplota rozkladu 185 °C (hexahydrát)
Hustota 3,98 g/cm3 (bezvodný)
2,63 g/cm3 (hexahydrát)
Rozpustnosť vo vode:
rozpustný
v nepolárnych rozpúšťadlách:
etanol
dietyléter
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka
Nebezpečenstvo
Vety H H314, H317
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P280, P305+351+338, P310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R14, R34, R40, R42/43
Vety S S22, S26, S36/37/39, S45
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7784-23-8 (bezvodný)
10090-53-6 (hexahydrát)
Číslo UN 3260
EINECS číslo 232-054-8
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Jodid hlinitý (AlI3) je hlinitá soľ kyseliny jodovodíkovej. Podobne ako väčšina jodidov je dobre rozpustný vo vode. Spoločne s chloridom a bromidom hlinitým sú silnými Lewisovým kyselinami a nemali by byť vystavené atmosfére.

Výroba[upraviť | upraviť zdroj]

Jodid hlinitý možno pripraviť reakciou kyseliny jodovodíkové (HI) s hliníkom (Al) alebo oxidom hlinitým (Al2O3), ale možno ho pripraviť aj reakciou jódu a hliníka.

2 Al + 6 HI → 2 AlI3 + 3 H2
Al2O3 + 6 HI → 2 AlI3 + 3 H2O
Al + 3 I → AlI3

Reakcia je exotermická, preto sa zvyšuje rýchlosť reakcie, pretože dochádza k zvyšovaniu teploty a následné sublimácie jódu. Pri tejto reakcii vzniká fialový dym, čo vytvára pekný efekt. Ale práve kvôli fialovému dymu nie je tento postup vhodný do laboratórneho prostredia, pretože ľahko priľne a tým všetko zašpiní. Tieto škvrny možno ale odstrániť pomocou etanolu alebo dietyléteru.

Jodid hlinitý vzniká spoločne s kyslíkom pri rozpade jódnanu, jódečnanu alebo jódistanu hlinitého, či rozpadom jodidu hliného.

3 AlI → 2 Al + AlI3

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Jodid hlinitý sa používa ako katalyzátor, a veľmi zriedka na výrobu organických zlúčenín, napríklad reakciou s butyllítiom vzniká jodid lítny a tributylhliník, ale za týmto účelom sa skôr používa chlorid hlinitý.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Jodid hlinitý na českej Wikipédii.