Bromid draselný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid draselný
Bromid draselný
Bromid draselný
Bromid draselný
Bromid draselný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec KBr
Vzhľad Biela tuhá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 119,0 u
Molárna hmotnosť 119,002 g/mol
Teplota topenia 737 °C
Teplota varu 1 388±8 °C
Hustota 2,748 g/cm³
1,374 6 g/cm³ (20 °C, 40% roztok)
Rozpustnosť vo vode:
53,89 g/100 ml (0 °C)
59,89 g/100 ml (10 °C)
65,11 g/100 ml (20 °C)
68,10 g/100 ml (25 °C)
70,90 g/100 ml (30 °C)
75,80 g/100 ml (40 °C)
81,08 g/100 ml (50 °C)
86,03 g/100 ml (60 °C)
94,60 g/100 ml (80 °C)
103,26 g/100 ml (100 °C)
127,30 g/100 ml (150 °C)
153,20 g/100 ml (200 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
etanol
0,54 g/100 ml (55 °C)
glycerol
17,8 g/100 ml (25 °C)
dietyléter
takmer nerozpustný
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 0,244 J/g
Entropia rozpúšťania -5,06 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia -392,5 kJ/mol
Štandardná entropia 95,85 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -378,8 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,437 6 J K-1 g-1
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby podľa MSDS
07 - dráždivá látka
Vety H H315, H319, H335
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P261, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby podľa MSDS
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R20/21/22, R36/37/38
Vety S S22, S26, S36
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7758-02-3
EINECS číslo 253877
Číslo RTECS TS7650000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Bromid draselný (KBr) je soľ široko používaná ako antikonvulzívum a sedatívum koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Nositeľom jeho účinku je bromidový ión (preto je bromid sodný obdobne účinný). Bromid draselný sa doteraz používa vo veterinárnej medicíne ako antiepileptikum pre psov a mačky.

Za bežných podmienok sa jedná o biely kryštalický prášok dobre rozpustný vo vode. V zriedenom vodnom roztoku má sladkú chuť, vo vyšších koncentráciách chutí horko a najkoncentrovanejšej má slanú chuť (tieto účinky sú dané hlavne draselným iónom; bromid sodný chutí pri všetkých koncentráciách slano). Vysoké koncentrácie bromidu draselného silne dráždi sliznicu žalúdočnej sliznice a spôsobuje nauzeu, občas i zvracanie (tento účinok je opäť typický pre všetky rozpustné draselné soli).

Chemické vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid draselný je typickou iónovou soľou, ktorá plne disociuje a má vo vodnom roztoku pH približne 7, pretože bromovodík je silná kyselina a hydroxid draselný je silný hydroxid. Slúži ako zdroj bromidových iónov - táto reakcia je dôležitá pre výrobu bromidu strieborného pre fotografické filmy:

KBr(aq) + AgNO3(aq) → AgBr(s) + KNO3(aq)

Br- vo vodnom roztoku tiež tvoria komplexy pri reakcii s niektorými kovovými halogenidmi, napríklad s bromidom meďnatým:

2 KBr(aq) + CuBr2(aq) → K2[CuBr4](aq)

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Tradičnou metódou výroby Bromidu draselného je reakcia uhličitanu draselného s bromidom železnato–železitým (pripraveným reakciou železného šrotu pod vodou s nadbytkom brómu):

4 K2CO3 + Fe3Br8 → 8 KBr + Fe3O4 + 4 CO2

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Iný projekt[upraviť | upraviť zdroj]

Externý odkaz[upraviť | upraviť zdroj]

Pesticide information

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid draselný na českej Wikipédii.