Disociácia (chémia)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Disociácia je proces rozkladu látky na jednoduchšie molekuly, atómy, atómové skupiny alebo ióny.[1] Typicky sa o disociácii hovorí v prípade kyselín, zásad alebo elektrolytov, môže však ísť napríklad aj o termickú disociáciu (termolýzu).[2]

Disociáciu elektrolytu na ióny (vo vode alebo tavenine) prebieha podľa rovnice:

V roztoku sa z daného množstva látky len časť molekúl štiepi na ióny, ostatné zostávajú nedisociované. Pri kyselinách a zásadách, ktoré môžu byť rozpustené aj v nedisociovanej forme, sa udáva tzv. disociačná konštanta KA pre kyseliny a KB pre zásady, odvodená od rovnovážnej konštanty, ktorá udáva pomer koncentrácie disociovanej a nedisociovanej formy.[chýba zdroj]

Disociačné konštanty[upraviť | upraviť zdroj]

Disociačná konštanta závisí len od teploty.[chýba zdroj]

Silné kyseliny[upraviť | upraviť zdroj]

Disociácia silných kyselín prebieha takmer úplne. Hodnota ich disociačných konštánt je Ka > 10-2.[3] Medzi príklady silných kyselín patria HClO4, HI, HBr, HCl, HNO3 alebo H2SO4.

Slabé kyseliny[upraviť | upraviť zdroj]

Slabé kyseliny uvoľňujú vodíkové katióny (protóny) ťažko, preto je ich disociácia len čiastočná. Hodnota ich disociačných konštánt je KA > 10-4.[3] Medzi príklady slabých kyselín patria HCN, CH3COOH, H2SO3 alebo H2S.

Zásady[upraviť | upraviť zdroj]

Definicía disociačnej konštanty zásad je obdobná definícii disociačnej konštanty kyselín. Čím vyššia je disociačná konštanta kyseliny, tým nižšia je disociačná konštanta jej konjugovanej zásady a naopak.[chýba zdroj]

Príklady disociácie[upraviť | upraviť zdroj]

Disociovať môžu napr. kyseliny, hydroxidy, soli, koordinačné zlúčeniny, voda a iné molekuly.

2 H2O → H3O+ + OH-
H2SO4 → 2 H+ + SO42-
Ba(OH)2 → Ba2+ + 2 OH-
NH4Cl → NH4+ + Cl-

Mieru sily kyselín a zásad vyjadruje hodnota ich disociačných konštánt.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. disociácia. In: HORECKÝ, Ján. Terminológia anorganickej a fyzikálnej chémie. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1956. S. 71.
  2. termická disociácia. In: HORECKÝ, Ján. Terminológia anorganickej a fyzikálnej chémie. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1956. S. 158.
  3. a b KOTLÍK, Bohumír; RŮŽIČKOVÁ, Květoslava. Chémia v kocke pre stredné školy. [s.l.] : Art Area, 2002. S. 24.