Hydrogensíran draselný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Hydrogensíran draselný
Hydrogensíran draselný
Hydrogensíran draselný
Hydrogensíran draselný
Hydrogensíran draselný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec KHSO4
Synonymá Hydrogénsíran draselný
Draselná soľ kyseliny sírovej
Bisulfát draselný
Vzhľad Biela práškovitá alebo kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 136,2 u
Molárna hmotnosť 136,169 g/mol
Teplota topenia 197 °C
Teplota rozkladu nad 300 °C
Hustota 2,245 g/cm3
Rozpustnosť vo vode:
49 g/100 ml (20 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
nerozpustný v etanole a acetóne
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia -1,1633 MJ/mol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka
Nebezpečenstvo
Vety H H314, H335
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P260, P261, P264, P271, P280, P312, P321, P363, P304+340, P308+310, P301+330+331, P303+361+353, P305+351+338, P405, P403+233, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R34, R36, R37, R38
Vety S S1/2, S26, S36/37/39, S45
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7646-93-7
Číslo UN 2509
EINECS číslo 231-594-1
Číslo RTECS TS7200000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Hydrogensíran draselný (KHSO4) je draselná hydrogensoľ kyseliny sírovej. Používa sa na prevedenie vínanov na hydrogenvínany vo víne. V analytickej chémii sa používa k prevodu niektorých látok na rozpustnejšiu formu. Pri pridaní etanolu do vodného roztoku hydrogensíranu draselného sa vyzráža síran draselný. V prírode sa vyskytuje veľmi zriedkavo ako nerast mercallit.

Vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

  • Hydrogensíran draselný je v dôsledku disociácie hydrogensíranového aniónu silno kyslý:
  • Za zvýšenej teploty sa rozkladá:
  • Pri tavení s niektorými soľami z nich uvoľňuje príslušnú kyselinu (podvojná zámena):
  • Pri tavení prevádza niektoré zlúčeniny na rozpustnú formu:

Podobné zlúčeniny[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Hydrogensíran draselný na českej Wikipédii.