Oxid železnato-železitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Oxid železnato-železitý
Oxid železnato-železitý
Oxid železnato-železitý
Oxid železnato-železitý
Oxid železnato-železitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec FeO ∙ Fe2O3 (Fe3O4)
Synonymá magnetit
Vzhľad Čierna feromagnetická prášková látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 231,5 u
Molárna hmotnosť 231,531 g/mol
Teplota rozkladu 1 595 °C
Hustota 5,195 g/cm3 (20 °C)
Rozpustnosť nerozpustný vo vode
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 576 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia -1 118 kJ/mol
Štandardná entropia 146 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia -1 015 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,619 J K-1 g-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
07 - dráždivá látka
Vety H H251, H252, H332
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P235+410, P261, P271, P280, P304+312, P304+340, P312, P407, P413, P420
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Škodlivá látka
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R žiadne vety R
Vety S žiadne vety S
NFPA 704
0
0
1
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1317-61-9
EINECS číslo 215-277-5
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Oxid železnato-železitý, (Fe3O4, FeO.Fe2O3) je podvojný oxid železa. V prírode sa vyskytuje ako minerál, magnetit. Je ferimagnetický do teploty 570 °C, nad túto teplotu sa stáva paramagnetickým.

Schéma vysokej pece

Používa sa na výrobu železa vo vysokej peci. V hornej časti pece sa pridavajú železné rudy (napr. magnetit a hematit) spolu s vápencom a koksom. Reakcia koksu so vzdušným kyslíkom, ktorý je do pece vháňaný v dolnej časti, vzniká oxid uhoľnatý, pomocou ktorého prebieha nepriama redukcia rúd. Vzniknutý oxid železnatý klesá do nižšej časti vysokej pece, kde je redukovaný pomocou koksu na železo. Vznikajúci oxid uhličitý reaguje s koksom za vzniku 2 molekúl oxidu uhoľnatého, ktorý ďalej redukuje rudy železa.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Oxid železnato-železitý na českej Wikipédii.