Preskočiť na obsah

Oxid fosforitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Oxid fosforitý
Oxid fosforitý
Oxid fosforitý
Oxid fosforitý
Oxid fosforitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec P2O3 (P4O6 ako dimér)
Systematický názov oxid fosforitý
Vzhľad Biela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 219,891 g/mol
Teplota topenia 23,8 °C
Teplota varu 173,8 °C
Hustota 2,135 g/cm³ (21 °C)
Rozpustnosť v polárnych rozpúšťadlách:
dietyléter
v nepolárnych rozpúšťadlách:
aromatické uhľovodíky
sírouhlík
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 64,1 J/g
Entropia varu 197,4 J/g
Štandardná entropia 346,9 J K−1 mol−1
Merná tepelná kapacita 0,662 J K−1 g−1 (25 °C, plyn)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka
Vety H žiadne vety H
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P žiadne vety P
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R?
Vety S S?
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1314-24-5
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Oxid fosforitý je jeden z oxidov fosforu. Tvorí dimérne molekuly P4O6. Je to biela, kryštalická, jedovatá a vosku podobná látka, ktorá sa ľahko roztápa a ľahko oxiduje. Oxid fosforitý je kyslého charakteru a s vodou vytvára roztok kyseliny fosforitej (formálne je to jej anhydrid).

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Oxid fosforitý sa vyrába spaľovaním fosforu za obmedzeného prístupu vzduchu:

P4 + 3 O2 → P4O6

Chemické vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Oxid fosforitý reaguje so studenou vodou na kyselinu fosforitú:

P4O6 + 6 H2O → 4 H3PO3

Oxid fosforitý tiež reaguje s chlorovodíkom a produktom je kyselina fosforitá a chlorid fosforitý:

P4O6 + 6 HCl → 2 H3PO3 + 2 PCl3

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Oxid fosforitý na českej Wikipédii.