Oxid fosforitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Oxid fosforitý
Oxid fosforitý
Oxid fosforitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec P2O3 (P4O6, dimer)
Vzhľad Biela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 219,891 g/mol
Teplota topenia 23,8 °C
Teplota varu 173,8 °C
Hustota 2,135 g/cm³ (21 °C)
Rozpustnosť v polárnych rozpúšťadlách:
dietyléter
v nepolárnych rozpúšťadlách:
aromatické uhľovodíky
sírouhlík
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 64,1 J/g
Entropia varu 197,4 J/g
Štandardná entropia 346,9 J K−1 mol−1
Merná tepelná kapacita 0,662 J K−1 g−1 (25 °C, plyn)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
06 - toxická látka
Vety H žiadne vety H
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P žiadne vety P
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R?
Vety S S?
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1314-24-5
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Oxid tetrafosforitý tvorí dimérne molekuly P4O6. Je to biela, kryštalická, jedovatá a vosku podobná látka, ktorá sa ľahko roztápa. Je kyslého charakteru a s vodou vytvára roztok kyseliny fosforitej (je to jej anhydrid). Ľahko oxiduje.

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Oxid fosforitý sa vyrába spaľovaním fosforu za obmedzeného prístupu vzduchu:

P4 + 3 O2 → P4O6

Chemické vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Oxid fosforitý reaguje so studenou vodou na kyselinu fosforitú:

P4O6 + 6 H2O → 4 H3PO3

Oxid fosforitý tiež reaguje s chlorovodíkom a produktom je kyselina fosforitá a chlorid fosforitý:

P4O6 + 6 HCl → 2 H3PO3 + 2 PCl3

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Oxid fosforitý na českej Wikipédii.