Chlorid fosforitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid fosforitý
Chlorid fosforitý
Chlorid fosforitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec PCl3
Vzhľad Bezfarebná kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 137,3 u
Molárna hmotnosť 137,33 g/mol
Teplota topenia −93,7 °C
Teplota varu 75,3 °C
Kritický bod Teplota: 290 °C
Hustota 1,85 g/cm³ (−95 °C)
1,576 g/cm³ (18 °C)
1,574 g/cm³ (21 °C)
Rozpustnosť vo vode:
hydrolýza
v polárnych rozpúšťadlách:
alkoholy (reaguje)
étery
kvapalný fluorovodík
v nepolárnych rozpúšťadlách:
tetrachlórmetán
kvapalné uhľovodíky
sírouhlík
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −306,4 kJ/mol (plyn)
−306,4 kJ/mol (kvapalina)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie
Vety H H300+330, H373, H314
Vety EUH EUH014, EUH029
Vety P P280, P301+330+331, P304+340, P305+351+338, P309+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Žieravina Veľmi jedovatá látka Škodlivá látka
Žieravina
(C)
Veľmi
jedovatá

(T+)
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R14, R26/28, R35, R48/20
Vety S S1/2, S7/8, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
4
2
W
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7719-12-2
Číslo UN 1809
EINECS číslo 231-749-3
Číslo RTECS TH3675000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
25 ml balenie

Chlorid fosforitý (PCl3) je zlúčenina fosforu a chlóru. Je najvýznamnejším z troch chloridov fosforu. Dôležitý je hlavne pre chemický priemysel, používa sa pri výrobe organických zlúčenín fosforu pre širokú škálu aplikácií.

Chemické vlastnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Oxidačné číslo fosforu v chloride fosforitom je +III, chlóru -I. Reaktivita v zásade tomuto stavu zodpovedá.

Redoxné reakcie[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid fosforitý je prekurzorom iných zlúčenín fosforu, podlieha oxidácii na chlorid fosforečný (PCL5), tiochlorid fosforečný (PSCl3) alebo oxychlorid fosforečný (POCl3).

Pri prechode elektrického výboja zmesí pár chloridu fosforitého a vodíka sa tvorí vzácny chlorid fosforu, tetrachlórdifosfán (P2Cl4).

Bezpečnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid fosforitý je toxický, v koncentrácii 600 ppm usmrcuje už za niekoľko minút.[1] Európska smernica 67/548/EEC ho označuje ako vysoko toxický a žieravý.

Hydrolýzou, a to aj pri kontakte s kožou a sliznicami (vrátane dýchacej sústavy a očí), vznikajú kyseliny chlorovodíková, fosforečná a fosforitá. Výsledkom je silné podráždenie, pri vyšších koncentráciách poleptanie slizníc a kože. Môže sa vyvinúť pľúcny edém, niekedy s oneskorením až 36 hodín. Pri otrave sa objavuje aj mierna leukocytóza, neutrofília a zvýšená sedimentácia červených krviniek. Systémovo sa prejavuje hyperfosfatáza, hypokalciémia a metabolická acidóza (Výsledok vstrebanie kyseliny fosforečnej z rozkladu chloridu fosforečného).[2]

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. A. D. F. Toy: The Chemistry of Phosphorus, Pergamon Press, Oxford, UK, 1973
  2. Phosphorus trichloride - UK PID Monograph

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid fosforitý na českej Wikipédii.